Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Cămpuchia
09 | 05 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Cămpuchia tháng 3/2008 đạt hơn 5,5 triệu USD, tăng 85% so với tháng trước, nhưng giảm 23,6% so với cùng kỳ 2007. Tính chung quý I/2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Cămpuchia đạt 15 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ 2007.
Quý I/2008, chủng loại gỗ nguyên liệu chính nhập khẩu từ thị trường Cămpuchia là gỗ cao su lại giảm khá mạnh so với cùng kỳ 2007. Lượng gỗ cao su nhập khẩu trong kỳ đạt 46,4 nghìn m3, với kim ngạch 11 triệu USD, giảm 33% về lượng và giảm 31% về trị giá so với cùng kỳ 2007. Lượng gỗ cao su nhập khẩu giảm một phần là do trong quý I/2008 giá mủ cao su nguyên liệu tăng mạnh cùng với xu hướng tăng giá dầu mỏ nên nguồn cung gỗ cao su giảm. Giá nhập khẩu gỗ cao su từ thị trường Cămpuchia vẫn ổn định ở mức từ 230 USD/m3 đến 260 USD/m3 so với mức giá cuối năm 2007. Trung bình giá nhập khẩu gỗ cao su ở mức 238 USD/m3, tăng 4% so với mức giá cùng kỳ năm 2007.

Trong khi nhập khẩu gỗ cao su giảm thì nhập khẩu gỗ trắc lại tăng mạnh cả về lượng và trị giá. 3 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 2.516 m3 gỗ trắc xẻ từ thị trường Cămpuchia với kim ngạch 2,8 triệu USD, tăng 28% về lượng và tăng 109% về trị giá so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu gỗ trắc từ đầu năm 2008 đến nay tăng rất mạnh so với cùng kỳ 2007, trung bình ở mức 1.124 USD/m3, tăng 63%. Giá gỗ trắc tăng mạnh một phần là do các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu gỗ trắc có kích cỡ lớn.
Nhập khẩu gỗ cẩm lai từ Cămpuchia 3 tháng đầu năm cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 910 m3 với kim ngạch 974 nghìn USD trong khi năm 2007 lượng gỗ này chỉ là 25m3. Giá nhập khẩu gỗ cẩm lai 3 tháng đầu năm trung bình ở mức 1.071 USD/m3.

3 tháng đầu năm, nhập khẩu ván lạng gỗ cao su từ Cămpuchia đạt 1.125 m3 với kim ngạch 147 nghìn USD, tăng 16% về lượng và tăng 20% về trị giá. Giá nhập khẩu ván lạng gỗ cao su vẫn ổn định ở mức 120 USD/m3 từ tháng 2 đến nay.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường