Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Canada quý I/2008 tăng 33,2%
02 | 05 | 2008
Theo số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canada trong tháng 3/2008 đạt 4 triệu USD, tăng 73,9% so với tháng trước và tăng 42,9% so với tháng 3/2007. Ước tính trong quý I/2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canada đạt 11,4 triệu USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ 2007.
Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Canada trong tháng 3/2008

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)


Ghế

21,7%

Nội thất, đồ dùng nhà bếp

1,7%

Nội thất phòng khách, phòng ăn

16,7%

Khung ương, khung ảnh

0,3%

Nội thất phòng ngủ

45,6%

Gỗ mỹ nghệ

0,3%

Ván sàn

5,5%

Nội thất văn phòng

7,7%

Loại khác

0,5%

Trong cơ cấu các chủng loại hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Canada trong tháng 3/2008, thì kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt cao nhất chiếm 45,6%, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này trong tháng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giường và các bộ phận của giường đạt 513 nghìn USD, tăng 97% so với tháng trước và tăng 49% so với cùng kỳ 2007. Tiếp đến là mặt hàng tủ các loại, với kim ngạch xuất khẩu đạt 430 nghìn USD, tăng 79% so với tháng trước và tăng 51% so với cùng kỳ 2007...

Kế đến là mặt hàng ghế khung gỗ, với kim ngạch xuất khẩu trong thang s3/2008 đạt 868 nghìn USD, tăng 62,2% so với tháng trước và tăng 29% sovới tháng 3/2007 và chiếm 21,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước vào thị trường này trong tháng.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn vào thị trường Canada trong tháng 3/2008 đạt 668 nghìn USD, tăng 53,6% so với tháng trước và chiếm 16,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canada trong tháng. Các mặt hàng xuất khẩu chính là: bàn ghế, tủ, kệ TV... hàng mỹ nghệ trang trí,...Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường