Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ của Trung Quốc tăng trong nửa đầu năm 2013
01 | 08 | 2013
New Zealand hiện đang là nhà cung cấp gỗ tròn lớn nhất của Trung Quốc (vượt qua Nga); Nga giành lại được vị trí nhà cung cấp gỗ xẻ hàng đầu của Trung Quốc (vượt qua Canada)

 


Thị trường gỗ xẻ:
Canada để mất vị trí dẫn đầu về cung cấp gỗ xẻ cho Trung Quốc vào tay Nga (tính tổng cả gỗ xẻ cứng và gỗ xẻ mềm) trong nửa đầu năm 2013 nhưng vẫn nắm giữ 28% thị phần nhập khẩu của Trung Quốc.
Các nhà cùng cấp gỗ xẻ lớn sang thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm 2013 bao gồm:
- Nga 3.26 triệu m3 (tăng 8% so với nửa đầu năm 2012)
- Canada 3.06 triệu m3 (giảm 6.4% so với nửa đầu năm 2012 nhưng xấp xỉ với con số 3.03 của nửa cuối năm 2012)
- Hoa Kỳ 1.18 triệu m3 (tăng 6.9%)
- Thái Lan 0.84 triệu m3 tăng 15.2%)
- Một số thị trường khác 2.6 triệu m3 (tăng 26.7%)
-
Tổng lượng gỗ xẻ nhập khẩu của Trung Quốc là 10.9 triệu m3, tăng 7.5% so với nửa đầu năm 2012. Giá trị xuất khẩu của 7 nước xuất khẩu gỗ xẻ sang thị trường Trung Quốc đều tăng so với cùng kỳ năm 2012, ngoại trừ Canada (giảm 6.4%)
 
Kết quả tương tự cũng diễn ra trong xuất khẩu gỗ xẻ mềm sang thị trường Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2013, do đó, tổng nhập khẩu gỗ mềm của Trung Quốc tăng 9.1% so với nửa đầu năm 2012. Trong mảng thị trường này, Canada nắm giữ vị trí là nhà cung cập gỗ mềm lớn nhất của Trung Quốc nhưng Nga bắt kịp rất nhanh bằng việc các xưởng cưa liên doanh Nga – Trung đẩy mạnh sản lượng đầu ra và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Các nhà cùng cấp gỗ xẻ mềm sang thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm 2013 bao gồm:
- Canada 3.03 triệu m3 (giảm 3.1%)
- Nga 2.94 triệu m3 (tăng 11.7%)
- Mỹ 0.380 triệu m3 (giảm 8.4%)
- Chile 0.378 triệu m3 (tăng 70.3%)
- New Zealand 0.245 triệu m3 (tăng 20.7%)
Nhu cầu lớn từ thị trường Mỹ về sản phẩm gỗ xẻ mềm của Canada và Mỹ là nguyên nhân chính dẫn tới xuất khẩu gỗ mềm từ hai thị trường này. Xuất khẩu gỗ xẻ mềm từ các khu vực khác đều tăng để bù đặp lại sự sụt giảm trong xuất khẩu gỗ xẻ mềm từ thị trường Bắc Mỹ. Với việc tăng 70%, đạt mức 378,000 m3 lượng gỗ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Chile tiến rất gần đến vị trí là nhà xuất khẩu sang Trung Quốc lớn thứ 3. 
 
Thị trường gỗ tròn:
Trong thương mại gỗ tròn, tổng nhập khẩu gỗ tròn loại cứng và mềm của Trung Quốc tăng 15.9% so với cùng kỳ năm 2012, lên mức 21.1 triệu m3 trong nửa đầu năm 2013. New Zealand hiện là nhà cung cấp gỗ tròng lớn nhất sang Trung Quốc với 5.14 triệu m3 gỗ trong tháng 6/2013, tổng lượng xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc đã vượt qua Nga (5.13 triệu m3)
Trong thương mại gỗ tròn mềm, nhập khẩu của Trung Quốc tăng thêm 15.9% trong nửa đầu năm 2013. Các nhà cung cấp lớn đều tăng lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ngoại trừ Nga.
- Xuất khẩu từ New Zealand sang thị trường Trung Quốc tăng (35.9%).
- Xuất khẩu của Mỹ tăng mạnh (49.9%), do giá gỗ tròn của Trung Quốc trong quý I tăng.
- Nước có xuất khẩu gỗ tròn mềm sang thị trường Trung Quố ctăng mạnh nhất là Ukraine với mức tăng 366% so với cùng kỳ 2012.
 
 
Việt Hưng biên dịch  từ Woodmarket 
 


Báo cáo phân tích thị trường