Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quí I/2008, nhập khẩu gỗ dương tăng 64%
16 | 05 | 2008
Tháng 3/2008, giá nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu trung bình ở mức 260 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 28 USD/m3. Giá nhập khẩu gỗ dương trung bình quí I/2008 ở mức 258 USD/m3, thấp hơn 11,4% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, quí I/2008 lượng nhập khẩu gỗ dương đạt trên 42 nghìn m3 gỗ với kim ngạch 11 triệu USD, tăng 64% về lượng và tăng 54% về trị giá so với cùng kỳ 2007. 2 tháng đầu năm nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu tăng mạnh, sang tháng 3 tốc độ tăng nhập khẩu đã chậm lại.

Tháng 3/2008, giá nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu trung bình ở mức 260 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 28 USD/m3. Giá nhập khẩu gỗ dương trung bình quí I/2008 ở mức 258 USD/m3, thấp hơn 11,4% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007.

Giá nhập khẩu gỗ dương quí I/2008 từ hầu hết các thị trường lớn đều giảm so với giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu từ thị trường Mỹ từ đầu năm 2008 đến nay trung bình ở mức 275 USD/m3, giảm 11% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007. Tình hình thị trường nhà đất xuống dốc khiến thị trường gỗ nguyên liệu của nước này trầm lắng và giá gỗ xẻ nguyên liệu tại Mỹ từ năm 2007 đến nay tiếp tục mức thấp. Giá nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc cũng giảm 1% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007 ở mức 258 USD/m3.

Ở cùng điều kiện giao hàng CIF, giá nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Mỹ tháng 3/2008 trung bình ở mức 251 USD/m3, giảm 14,54% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007; giá nhập từ thị trường Trung quốc trung bình ở mức 244 USD/m3, giảm 14,38% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm trước; giá nhập từ thị trường American Samoa trung bình ở mức 257,7USD.m3; giá nhập trung bình từ thị trường Rômania ở mức 346 USD/m3....

Trong quí I/208, nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu từ thị trường Mỹ tiếp tục tăng mạnh với 35,5 nghìn m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 9,79 triệu USD,tăng 112% về lượng và tưang 89% về trị giá so với cùng kỳ 2007. 3 tháng đầu năm 2008, Mỹ cung cấp 84,5% lượng gỗ dương cho Việt Nam.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 2.159 m3, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 558 nghìn USD, giảm mạnh so với cùng kỳ 2007.

Sau khi nhập khẩu gỗ dương với khối lượng ít từ thị trường Samoa trong tháng 10 và tháng 12/2007, 3 tháng đầu năm 2008 các doanh nghiệp đã tăng nhập khẩu gỗ dương từ thị trường này. Quí I/2008, Samoa trở thành thị trường cung cấp gỗ dương lớn thứ 3 cho Việt Nam với lượng gỗ nhập khẩu từ thị trường này đạt 1240 m3, với kim ngạch 340,7 nghìn USD. Giá nhập khẩu gõo dương nguyên liệu từ thị trường này trung bình ở mức 275 USD//m3.

Tiếp theo là thị trường Rômania, New Zealand, Malaysia....

Nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Canada, Đài Loan và Đức từ đầu năm 2008 đến nay lại giảm mạnh.

Thị trường cung cấp gỗ dương cho Việt Nam trong quí I/2008

Lượng (m3)

trị giá (USD)

Giá TB USD/m3)

Mỹ

16.780

5.196.020

310

Trung Quốc

4.621

1.211.318

262

Samoa

Romania

125

39.388

315

New Zealand

Malaysia

Canada

1.029

350.596

341

Nga

62

9.293

150

Đài Loan

1.566

419.618

268

Đức

955

140.248

147

Italia

503

166.788

332

UAE

Guatemala

Indonesia

47

17.931

382

Nhật Bản

Tổng

25.688

7.551.201

294Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường