Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quí I/2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ gõ nguyên liệu đạt 3,77 triệu USD
24 | 05 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ gõ nguyên liệu tháng 3/208 đạt 1,45 triệu USD, bằng 3 lần so với tháng trước và bằng 2,5 lần so với cùng kỳ 2007. Quí I/2008 kim ngạch nhập khẩu gỗ gõ nguyên liệu đạt 3,77 triệu USD, bằng 3 lần so với cùng kỳ 2007.
Trong quí I/2008, 96% kim ngạch nhập khẩu gỗ gõ là từ thị trường Lào. Các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 8.722 m3 gỗ gõ với trị giá 3,6 triệu USD, bằng 2 lần về lượng và bằng 2,97 lần về trị giá so với cùng kỳ 2007.

Giá nhập gỗ gõ từ đầu năm đến nay từ thị trường Lào đạt ở mức 414,6 USD/m3, tăng mạnh so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. 66% lượng gỗ gõ nhập khẩu từ Lào là gỗ gõ đỏ với 5.749 m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,75 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ gõ đỏ xẻ trung bình ở mức 479 USD/m3, tăng 28% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007. Lượng gỗ gõ lau nhập khẩu chiếm 21% với kim ngạch nhập khẩu đạt 562 nghìn USD. Giá nhập khẩu gỗ gõ lau xẻ trung bình ở mức 303 USD/m3. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu một lượng gỗ gõ mật từ Lào.

Quí I/2008, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 45m3 gỗ gõ từ thị trường Cămpuchia với kim ngạch đạt 66,6 nghìn USD. Giá nhập khẩu gỗ gõ từ thị trường này trung bình ở mức 1166 USD/m3. Gỗ gõ nhập khẩu từ thị trường Cămpuchia là gỗ gõ đỏ.

Cơ cấu thị trường cung cấp gỗ gõ cho Việt Nam quí I/2008

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Lào
96%
Cămpuchia
2%
Mali
2%Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường