Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu gỗ qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng mạnh
20 | 05 | 2008
Theo thống kê của cơ quan chức năng, 4 tháng đầu năm 2008 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang thị trường Trung Quốc đạt trên 68 nghìn USD, tăng 209% so với cả năm 2007.
Chủng loại gỗ và sản phẩm từ gỗ được xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai chủ yếu là gỗ bạch đàn, gỗ khúc rừng trồng, gỗ ván bóc, gỗ ván lạng và gỗ ván ép. Trong đó, gỗ bạch đàn chiếm tỷ trọng lớn nhất về lượng. Đối với mặt hàng gỗ ván chủ yếu được xuất khẩu từ Dự án sản xuất ván lạng từ nguyên liệu gỗ vườn rừng tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải và xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn của chủ đầu tư là Doanh nghiệp Ngọc Dương. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài làm ăn có hiệu quả tại Lào Cai.
Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai chỉ đạt trên 22 nghìn USD, bằng 41% so với năm 2006.
Mong rằng với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gỗ qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai từ nay đến cuối năm sẽ đóng góp một phần nhỏ cho việc hoàn thành kế hoạch 3 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2008 của ngành gỗ Việt Nam.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường