Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu cho Việt Nam tháng 3, 3 tháng năm 2008
18 | 05 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2008 kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại đạt trên 84 triệu USD, tăng 10,5% so với tháng 2/2008 và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2007. Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu thoáng 3/2008 đã chậm lại so với 2 tháng đầu năm. 3 tháng đầu năm 2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 268 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ 2007.
Trong tháng 3/2008, Malaysia là nhà cung cấp gỗ nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch đạt 12,9 triệu USD, bằng 2 lần so với kim ngạch nhập khẩu tháng trước. 3 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 37 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2007.

Đứng thứ 2 là thị trường Myanmar có kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong tháng 3 đạt 9,6 triệu USD. 3 tháng đầu năm 2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Myanmar đạt 28,9 triệu USD, bằng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2007.

Tiếp theo là thị trường Mỹ, với kim ngạch đạt 8,6 triệu USD trong tháng 3, giảm 14,6% so với tháng trước. 3 tháng đầu năm 2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này đạt 29,79 triệu USD, tăng 76,5% so với năm 2007 và là thị trường cung cấp có kim ngạch lớn thứ 3.

Ngoài ra, còn có các thị trường như Lào, Trung Quốc, Cămpuchia....

Tham khảo một số thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu chính cho Việt Nam trong tháng 3, 3 tháng năm 2008

Đơn vị tính: USD

Thị trường
Tháng 3
3 tháng
Malaysia
11932200
37035063
Myanma
9625096
28937286
Mỹ
8636710
29795231
Lào
8201899
25263403
Trung Quốc
7845236
23401727
Cănmpuchia
5596851
15202043
New Zealand
4919053
10541988
Thái Lan
4832299
15556598
Đài Loan
3032107
8571573
Braxin
2790323
14640575
Cote Dlvoire
1987256
5238313
Urugoay
1713535
5944404
Chilê
1429174
3649059
Phần Lan
1193497
2461431
Ôxtrâylia
1093637
3128740
Indonesia
1078437
3059450
Nam Phi
995452
2210422
...
...
...Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường