Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
7 tháng đầu năm, nhập khẩu gỗ teak nguyên liệu từ Cốt Đivoa tăng 48%
16 | 09 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 7/2008, nhập khẩu gỗ teak nguyên liệu của các doanh nghiệp Việt Nam đạt 5,23 triệu USD, tăng 14,4% so với tháng trước. 7 tháng năm 2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ teak đạt 44,3 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2007.
7 tháng đầu năm 2008, lượng gõo teak nguyên liệu từ thị trường Cốt Đivoa nhập khẩu đạt trên 15,3 nghìn m3 gỗ, kim ngạch đạt 9,53 triệu USD, tăng rất mạnh sovới cùng kỳ năm 2007, đưa Cốt Đivoa vượt Myanma trở thành thị trường cung cấp gỗ teak lớn nhất cho Việt Nam. Giá nhập khẩu gỗ teak nguyên liệu từ Cốt Đivoa 621 USD/m3 cao hơn 11% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

Giá nhập khẩu gỗ teak đường kính 121-130 cm từ thị trường Cốt Đivoa trung bình ở mức 695 USD/m3, tăng 12% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ teak đường kính 81-90 cm trung bình ở mức 555 USD/m3, tưng 24,7% so với mức giá trung bình cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ teak trung bình tháng 7/2008 ở mức 797 USD/m3. Giá nhập khẩu gỗ teak đường kính 88-97 cm trung bình ở mức 834 USD/m3, tăng 6,6% so với mức giá nhập trung bình tháng 5/2008.

Nhập khẩu gỗ teak nguyên liệu từ Myanma giảm mạnh so với cùng kỳ 2007. 7 tháng đầu năm 2008 lượng gỗ teak nhập từ Myanma đạt 7,1 nghìn m3 gỗ với kim ngạch 9,08 triệu USD, gảim 70% về lượng và giảm 47,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu gỗ teak nguyên liệu từ Myanma trung bình ở mức 1.272 USD/m3, tăng mạnh so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ.

Ghana là thị trường cung cấp gỗ teak có kim ngạch lớn thứ 3, đạt 5,17 triệu USD với 9,67 nghìn m3 gỗ, tăng mạnh so với cùng kỳ nưm 2007. Giá nhập khẩu gỗ teak từ thị trường Ghana trung bình ở mức 534 USD/m3, tăng 10,56% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu gỗ teak từ thị trường Costa Rica, Braxin, Lào, Hồng Kông cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2007. Giá trung bình nhập khẩu gỗ teak từ hầu hết các thị trường đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2007.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường