Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của cả nước tháng 8, 8 tháng năm 2008
03 | 09 | 2008
*Nông nghiệp
Tính đến ngày 15/8/2008, cả nước đã gieo cấy được 1387,7 nghìn ha lúa mùa, bằng 100,6% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 1140,7 nghìn ha, bằng 99,2%; các địa phương phía Nam gieo cấy 247 nghìn ha, bằng 107,9%. Các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ cơ bản đã gieo cấy xong. Một số địa phương miền núi phía Bắc do ảnh hưởng của mưa bão nên tiến độ gieo cấy chậm so với cùng kỳ năm trước (Lào Cai bằng 93,4%; Bắc Giang bằng 96,8%; Điện Biên bằng 96,3%; Sơn La bằng 88,6%).
Cùng với việc gieo cấy lúa mùa, các địa phương phía Nam còn thu hoạch được 1284,5 nghìn ha lúa hè thu sớm, bằng 112,9% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1211 nghìn ha, bằng 111,4%. Các địa phương cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo trồng cây vụ mùa. Tính đến trung tuần tháng Tám, cả nước đã gieo trồng được 937,7 nghìn ha ngô, bằng 103,5% cùng kỳ năm trước; 131,3 nghìn ha khoai lang, bằng 93,8%; 441,9 nghìn ha sắn, bằng 117,6%; 221,6 nghìn ha lạc, bằng 101,6%; 145,3 nghìn ha đậu tương, bằng 89,9%; 682,5 nghìn ha rau đậu các loại, bằng 113,3%.
Do tích cực phòng chống và dập dịch nên chăn nuôi trong tháng có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên dịch lợn tai xanh và dịch cúm gia cầm vẫn xuất hiện tại một số địa phương. Tính đến ngày 24/8, cả nước còn 1 tỉnh có dịch cúm gia cầm (Bến Tre) và 6 tỉnh có dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày (Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị, Phú Yên, Vĩnh Long và Trà Vinh).

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2008

Thực hiện cùng
kỳ năm trước
(Nghìn ha)
Thực hiện
kỳ này
(Nghìn ha)
Thực hiện kỳ này
so với cùng kỳ
năm trước (%)
1. Thu hoạch lúa hè thu ở miền Nam
1138,0
1284,5
112,9
Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long
1086,6
1211,0
111,4
2. Gieo cấy lúa mùa
1378,8
1387,7
100,6
Miền Bắc
1149,8
1140,7
99,2
Miền Nam
229,0
247,0
107,9
3. Gieo trồng ngô
906,0
937,7
103,5
4. Gieo trồng cây chất bột có củ
Khoai lang
140,0
131,3
93,8
Sắn
375,6
441,9
117,6
5. Gieo trồng cây công nghiệp
Lạc
218,0
221,6
101,6
Đậu tương
161,6
145,3
89,9
6. Gieo trồng rau đậu
602,5
682,5
113,3

*Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng tập trung tháng 8/2008 ước tính đạt 15,9 nghìn ha, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây trồng phân tán đạt 13,1 triệu cây, tăng 1,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 368,5 nghìn m3, tăng 2,6%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2008, tổng diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 133,8 nghìn ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2007; số cây trồng phân tán đạt 138,7 triệu cây, bằng 99,8%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2052,9 nghìn m3, tăng 1,4%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 8 tháng là 2313 ha, trong đó diện tích rừng bị cháy 982 ha.
*Thuỷ sản
Sản lượng thuỷ sản tháng 8/2008 ước tính đạt 450,1 nghìn tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nuôi trồng 284 nghìn tấn, tăng 16,6%; khai thác 166,1 nghìn tấn, bằng 99,9%. Tính chung 8 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3001,6 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước (Cá 2290,9 nghìn tấn, tăng 13,7%; tôm 314,7 nghìn tấn, tăng 2,9%), trong đó nuôi trồng đạt 1580 nghìn tấn, tăng 23,4%; khai thác đạt 1421,6 nghìn tấn, tăng 0,1%. Sản lượng thuỷ sản tuy vẫn tăng nhưng việc nuôi trồng và khai thác hải sản đang gặp khó khăn. Mặc dù Chính phủ đã có chủ trương cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản vay vốn để thu mua cá tra nguyên liệu của các địa phương nhưng lượng cá tồn đọng còn nhiều. Hiện nay An Giang đang tồn đọng 28 nghìn tấn; Cần Thơ 14 nghìn tấn; Vĩnh Long 12 nghìn tấn, Tiền Giang 6,3 nghìn tấn. Khai thác thuỷ sản tuy thuận lợi về thời tiết nhưng ngư dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn do giá xăng, dầu tăng cao.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường