Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường Hàn Quốc tăng 21,5% trong 6 tháng đầu năm 2008
19 | 08 | 2008
6 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đạt 51,5 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2007.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong thang s6, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đạt 8,8 triệu USD, mặc dù giảm 11,1% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 17,3% so với tháng 6/2007. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đạt 51,5 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, so với tốc độ tăng trưởng 27,5% của năm 2007, thì có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đang chậm lại, tuy nhiên vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành.

Trong cơ cấu chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm, thì kim ngạch xuất khẩu ván công nghiệp đạt cao nhất. Cụ thể là trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu ván công nghiệp của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đạt 2 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng trước, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu ván công nghiệp của Việt Nam vào thị trường này trong 6 tháng đầu năm đạt 12,8 triệu USD, chíem 24,9% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này trong 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý là liên tục trong 4 tháng gần đây, đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng ván công nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc tăng, cụ thể là đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng ván công nghiệp của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc trong tháng 3, 4, 5 và tháng 6 lần lượt là 239,97 USD/m3; 241,4 USD/m3; 253,54 USD/m3 và 255,27 USD/m3(FOB).

Tiếp đến là mặt hàng ghế, trong tháng 6 kim ngạch xuất khẩu ghế khung gỗ của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đạt 1,7 triệu USD, mặc dù giảm 38,5% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 15% so với tháng 6/2007. Đáng chú ý là hiện nay, lượng ghế làm bằng gỗ cao su đang được tiêu thụ khá mạnh tại thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, thì mặt hàng ghế khung gỗ bọc nệm xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm cũng chiếm tỷ trọng khá cao.

Mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn quốc trong tháng 6 đạt kim ngạch 1,4 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đạt 8,9 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2007. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng hách và phòng ăn xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Hàn Quốc trong tháng là: bàn ghế, tủ, kệ sách, bàn trà, kệ TV.....

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc trong tháng 6 đạt 733 nghìn USD, giảm 20,3% so với tháng 5 và chiếm 8,3% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này trong tháng. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam vào thị trường Hàn QUốc đạt 5,3 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2007. Các mặt hàng xuất khẩu chính vào thị trường Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2008 là: giường và các bộ phận của giường; nôi (giường trẻ em); móc áo; bàn ghế; tủ; bàn trang điểm; kệ; tủ đầu giường....
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường