Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu giảm nhẹ trong tháng 6/2008
12 | 08 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 6/2008 đạt 9 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng 5/2008 và chỉ tương đương so với cùng kỳ năm 2007. 6 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 540 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2007.
Tháng 6/2007, ván MDF vẫn là chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu có kim ngạch lớn nhất, đạt 7,9 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước và giảm 15% so với cùng kỳ năm 2007. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch nhập khẩu ván MDF tương đương so với cùng kỳ năm 2007, đạt 56,6 triệu USD. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình tháng 6/2008 ở mức 279 USD/m3, tương đương với mức giá nhập trung bình tháng trước và cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm ngoái 8,5%.

Nhập khẩu gỗ chò tháng 6/2008 tăng mạnh, đạt 22,76 nghìn m3 so với kim ngạch 7,8 triệu USD, tăng 60% về lượng và tăng tới 165% về trị giá so với tháng trước. Giá nhập khẩu gỗ chò trung bình tháng 6 tăng mạnh so với tháng trước, đạt 343 USD/m3, tăng 66%. Giá gỗ chò tháng 6 cao hơn hẳn so với giá tháng trước là do tháng 6 lượng gỗ chò nhập khẩu từ thị trường Malaysia về tăng mạnh với đơn giá cao hơn hẳn đơn giá nhập từ thị trường Lào.

Gỗ bạch đàn là chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu có trị giá lớn thứ 3, đạt 6,74 triệu USD, giảm 22% so với tháng trước. Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình tháng 6/2008 ở mức 236 USD/m3, ổn định so với mức giá nhập trung bình tháng trước. 6 tháng đầu năm 2008, lượng gỗ bạch đàn nhập khẩu đạt 210,75 nghìn m3 gỗ với kim ngạch 49,16 triệu USD, tăng 24% về lượng và tăng 45% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình 6 tháng đầu năm 2008 ở mức 233 USD/m3, cao hơn 13% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu gỗ thông tiếp tục xu hướng giảm với kim ngạch nhập khẩu đạt 5,7 triệu USD, giảm 3%. 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu gỗ thông đạt 36,67 triệu USD, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ thông trung bình tháng 6/2008 ở mức 218 USD/m3, tương đương so với mức giá nhập trung bình tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu phần lớn chủng loại gỗ nguyên liệu chính tăng so với cùng kỳ năm 2007. Trong khi đó, nhập khẩu gỗ cao su, gỗ thông, ván plywood và gỗ anh đào lại giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

Tham khảo một số chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu chính 6 tháng đầu năm 2008

Chủng loại

ĐVT

Lượng

Trị giá

Giá TB

Ván MDF

Hộp

110

4.101

37

KG

88.322

90.753

1,03

Kiện

17.400

9.918

0,57

M

48.132

40.642

0,4

M2

2.816.335

4.755.100

1,69

M3

168.636

46.253.428

274

Tấm

1.245.335

5.431.211

4,36

Tấn

8.939

46.225

5,17

Ván MDF Tổng

56.631.378

Gỗ bạch đàn

M2

494

89.777

182

M3

210.753

49.070.534

233

Gỗ bạch đàn Tổng

49.160.311

Gỗ Teak

M

162

186.783

1.153

M2

1.574

226.127

144

M3

68.762

38.751.766

564

tấn

10

1.000

100

Gỗ teak tổng

39.165.676

Gỗ thông

Bộ

15

1.650

110

Kg

663.585

1.459.547

2,20

M2

280

10.694

38

M3

156.860

35.179.558

224

Tấm

100

25.887

259

....
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ