Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam dẫn đầu ASEAN về xuất khẩu gỗ
20 | 07 | 2008
Theo đánh giá của Hội đồng Xuất khẩu gỗ cứng Hoa Kỳ (AHEC), Việt Nam hiện đang dẫn đầu ASEAN về xuất khẩu sản phẩm gỗ. Với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,5 tỉ USD năm 2007 và ước đạt 3 tỷ USD vào năm 2008, cùng với Trung Quốc, Việt Nam được đánh giá là quốc gia xuất khẩu sản phẩm gỗ, đồ trang trí nội thất hàng đầu khu vực, đạt chất lượng về sản phẩm và thiết kế. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước đạt khoảng 1,36 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam mới chỉ thực hiện được 45,6% kế hoạch năm.
Theo số liệu chính thức từ Tổng cục hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của ta trong tháng đạt 5 đạt 235,5 triệu USD, tăng 2% so tháng 4 và tăng 26,55% so cùng kỳ năm 2007, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam 5 tháng đầu năm đạt 1,15 tỷ USD, tăng 22% so cùng kỳ năm ngoái. Nếu tốc độ xuất khẩu sản phẩm gỗ không được cải thiện trong những tháng cuối năm thì kế hoạch xuất khẩu 3 tỷ USD sẽ khó mà thực hiện được.

Về thị trường, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ chủ lực của Việt Nam với kim ngạch xuất sang thị trường này trong tháng 5 đạt 87 triệu USD, tăng 9,9% so tháng 4 và tăng 11,4% so cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường này đạt 402,6 triệu USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ 2007. Xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường này chủ yếu là đồ nội thất dùng trong phòng ngủ, chiếm đến 55% tỷ trọng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn xuất khẩu đồ nội thất phòng khách, phòng ăn, chiếm 24%; đồ nội thất văn phòng, chiếm khoảng 10%...

Tiếp đến là Nhật Bản- khách hàng lớn thứ 2 của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Nhật Bản trong tháng 5/08 đạt 28,7 triệu USD, tăng 11,8% so tháng 4/07. Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường này 4 tháng đầu năm đạt 104,8 triệu USD, tăng 3,3% so cùng kỳ năm ngoái và chiếm 12,8% tỷ trọng. Cơ cấu sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản năm nay đã có sự thay đổi, các sản phẩm gỗ xuất khẩu nghiêng về đồ nội thất hơn là gỗ nguyên liệu như các năm trước đây.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU trong năm nay tăng mạnh. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường này trong tháng 5 đạt 48,73 triệu USD, tăng 54,1% so tháng 4 và tăng 14,9% so cùng kỳ năm 2007. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Anh 5 tháng đầu năm đạt cao nhất, trên 103,3 triệu USD, tăng 12% so cùng kỳ năm ngoái; sang Đức đạt 64,1 triệu USD, tăng 53,8%... và một số thị trường đạt tốc độ tăng trưởng cao như sang Ba Lan tăng 158%; sang áo tăng 99% ...

Trong vài năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh. Cụ thể, sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc năm 2005 đạt 60 triệu USD, 2006 là 94 triệu USD và năm 2007 đạt 168,5 triệu USD. Riêng 5 tháng đầu năm 2008, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 62,5 triệu USD, tăng 21,5% so cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, một số thị trường đạt tốc độ tăng trưởng cao tuy kim ngạch xuất khẩu còn thấp như Canada, Na Uy, Hồng Kông, ả Rập, Ucraina…
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường