Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Canađa vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao
07 | 07 | 2008
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam vào thị trường Canađa trong tháng 5/2008 đạt 5,8 triệu USD, tăng 41,5% so với tháng trước và tăng 61% so với tháng 5/2007. Như vậy, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canađa đạt 21,7 triệu USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2007.
Trong cơ cấu các chủng loại hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Canađa trong tháng 5/2008, thì kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt cao nhất với 2 triệu USD, tăng 42,9% so với tháng trước, và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2007, chiếm 33,6% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này trong tháng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tủ các loại đạt 250 nghìn USD, tăng 19% so với tháng trước và tăng 47% so với cùng kỳ năm 2007. Tiếp đến là mặt hàng giường và các bộ phận của giường, với kim ngạch xuất khẩu đạt 210 nghìn USD, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2007.

Về đơn giá xuất khẩu, trong tháng 5/2008, đơn giá trung bình của một số mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam vào thị trường Canađa đã thay đổi đáng kể so với đơn giá xuất khẩu trung bình trong tháng 4/2008, cụ thể là: Đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng tủ đầu giường xuất khẩu vào thị trường Canađa trong tháng 5/2008 đạt 53,83 USD/chiếc- FOB, giảm 2,1 USD/chiếc; Mặt hàng tủ quần áo đạt 88,97 USD/chiếc-FOB, giảm 12,4 USD/chiếc; Mặt hàng nôi em bé đạt 86,36 USD/chiếc- FOb, giảm 19,7 USD/chiếc; Mặt hàng bàn trang điểm đạt 145,97 USD/chiếc- FOb, tăng 4,8 USD/chiếc; Mặt hàng giường nguyên chiếc đạt 62,3 USD/chiếc- FOB, tăng 2,6 USD/chiếc.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn vào thị trường Canađa trong tháng 5/2008 đạt 1,4 triệu USD, tăng 16,7% so với tháng trước và chiếm 23,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chính là: Bàn ghế, tủ, kệ, TV...hàng mỹ nghệ trang trí.

Đơn giá trung bình của mặt hàng bàn sofa xuất khẩu vào thị trường Canađa trong tháng 5/2008 đạt 46,7 USD/chiếc- FOB, tăng 13,9 USD/chiếc so với đơn giá xuất khẩu trung bình trong tháng 4/2008; Mặt hàng tủ rượu đạt 131,87 USD/chiếc- FOB, tăng 7,9 USD/chiếc; Mặt hàng tủ búp phê đạt 130 USD/chiếc- FOB, tăng 9,36 USD/chiếc; Đơn giá mặt hàng bàn ăn đạt 91,21 USD/chiếc- FOB, giảm 19,7 USD/chiếc; Mặt hàng kệ TV đạt 39,06 USD/chiếc- FOB, giảm 9,8 USD/chiếc; Mặt hàng bàn trà đạt 29,64 USD/chiếc- FOB, giảm 2,4 USD/chiếc.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường