Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 11 tăng nhẹ
02 | 01 | 2008
Theo thống kê trong tháng 11 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 218 triệu USD, tăng nhẹ so tháng 10 và tăng 30,9% so với tháng 11/2006. Như vậy, tính chung 11 tháng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,1 tỷ USD, tăng 24,1% so cùng kỳ. Ước tính trong năm 2007, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 24,4% so năm 2006.
Các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu trong 11 tháng là Mỹ, Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Australia, Đài Loan, Canada, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Italia...
Đáng chú ý là trong tháng 11, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào các thị trường khối EU đạt 62 triệu USD, tăng 23,4% so tháng 10. Như vậy, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng tăng nhẹ, thì kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào các thị trường EU vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, xuất khẩu vào một số thị trường đã tăng khá mạnh như: kim ngạch xuất khẩu vào Pháp đạt 10,4 triệu USD, tăng 3,8 triệu USD so tháng 10; Xuất khẩu vào Anh đạt 16,6 triệu USD, tăng 3,3 triệu USD; thị trường Italia đạt 3,5 triệu USD, tăng 1,8 triệu USD; thị trường Đức đạt 11,3 triệu USD, tăng 1,7 triệu USD; thị trường Hà Lan đạt 4,8 triệu USD, tăng 1,7 triệu USD...
Trong khi xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt nam vào thị trường EU tăng, thì vào một số thị trường chủ lực khác lại giảm đáng kể so tháng 10, cụ thể là kim ngạch xuất khẩu vào Nhật tháng 11 đạt 19,6 triệu USD, giảm 8,2 triệu USD so tháng 10; kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ đạt 83 triệu USD, giảm 7,7 triệu; Thị trường Trung Quốc đạt 14,3 triệu USD, giảm 1 triệu USD
Trong 11 tháng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới một số thị trường tăng đáng kể như:
-Mỹ tăng 190,2 triệu USD
-Trung Quốc tăng 72,8 triệu USD
-Anh tăng 50,5 triệu USD
-Đức tăng 16,9 triệu USD
-Canada tăng 11,8 triệu USD
-Nhật tăng 25,6 triệu USD
-Hàn Quốc tăng 16,3 triệu USD
-Italia tăng 7,3 triệu USD
Kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường giảm như:
-Đài Loan giảm 3,8 triệu USD
-Thuỵ Điển giảm 2 triệu USD
-Singapore giảm 1,6 triệu USD
-Nam Phi giảm 1,2 triệu USD
-Malaysia giảm 3 triệu USD
-Đan Mạch giảm 1,7 triệu USD
-Thái Lan giảm 1,2 triệu USD
-Hà Lan giảm 0,5 triệu USD


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường