Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia: 10 tháng năm 2007 tăng 2,6%
19 | 12 | 2007
Hiện nay Malaysia vẫn là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn cho Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 10/2007, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này đạt 12,7 triệu USD, tăng 12% so với tháng trước và tương đương với cùng kỳ năm ngoái, tính chung 10 tháng năm 2007, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia đạt 116 triệu USD, tăng 2,6% so với kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ 2006.

Ván MDF là sản phẩm có kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này cao nhất, 10 tháng 2007, kim ngạch nhập khẩu ván MDF từ Malaysia đạt 32,1 triệu USD, tăng 20,26% so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình từ thị trường Malaysia từ đầu năm 2007 đến nay ở mức 256 USD/m3, tăng 23,67% so với mức giá trung bình cùng kỳ 2006.

Nhập khẩu ván PB đạt 10,52 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu ván PB trung bình ở mức 132 USD/m3, tăng 10% so với mức giá nhập khẩu trung bình cùng kỳ 2006.

Gỗ cao su nhập khẩu từ Malaysia tiếp tục tăng, 10 tháng năm 2007 các doanh nghiệp đã nhập khẩu trên 30 nghìn m3 gỗ cao su với kim ngạch đạt 9,4 triệu USD, tăng 65,3% về lượng và tăng 73% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ cao su trung bình từ thị trường này ởmức 307 USD/m3, tăng 3% so với mức giá nahạp trung bình cùng kỳ 2006.

11 tháng qua các doanh nghiệp nhập khẩu 21 nghìn m3 gỗ chò từ Malaysia với kim ngạch đạt 6,45 triệu USD, giảm mạnh so với cùng kỳ 2006. Giá gỗ chò nhập từ thị trường Malaysia tăng so với cùng kỳ 2006, trung bình ở mức 298 USD/m3, tăng 7,1% so với cùng kỳ 2006.

Nhập khẩu gỗ keo từ Malaysia 10 tháng tăng mạnh với 32,8 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu 3 triệu USD, tăng 97% về lượng và tăng 122% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá gỗ keo nhập từ Malaysia trung bình ở mức 92 USD/m3, tăng 13% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006.

Tại Malaysia giá gỗ nguyên liệu từ đầu năm 2007 vẫn có xu hướng tăng, tuy nhiên, đến cuối tháng 11/2007, giá xuất khẩu gỗ nguyên liệu của Malaysia lại giảm.

Giá xuất ván MDF dầy 15-19mm của Malaysia tháng 11/2007 ở mức 296-322 USD/m3, ổn định so với giá tháng trước và tăng 56-67 USD/m3 so với giá xuất khẩu cùng kỳ 2006.

Giá ván PB xuất khẩu dầy 12mm trở lên của Malaysia tháng 12/2006 ở mức 228-245 USD/m3-FOB, tăng 1 USD/m3 so với mức giá tháng trước và tăng 40-44 USD/m3 so với mức giá xuất khẩu cùng kỳ năm trước.

Giá gỗ cao su xẻ độ dày từ 50-75 mm tại Malaysia nửa cuối tháng 11/2007 dao động khoảng 301-326 USD/m3, giảm 1 USD/m3 so với mức giá nửa dadàu tháng 11/2007 và tăng 31-39 USD/m3 với mức giá cùng kỳ 2006. Giá gỗ cao su tròn ở mức 236-255 USD/m3, giảm 2-3 USD/m3 so với mức gía tháng trước và tăng 46-53 USD/m3 so với cùng kỳ 2006.

Giá gỗ chò Selegan Batu thượng hạng xuất khẩu của Malaysia tháng 11/2007 ở mức 275-300 USD/m3-FOB, giảm 4 USD/m3 so với giá đầu tháng 11/2007 và tăng 22-25 USD/m3 so với giá cùng kỳ 2006.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường