Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lượng gỗ cao su nguyên liệu nhập khẩu đang giảm
11 | 11 | 2008
Theo thống kê, tháng 9 nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu đạt 5,4 triệu USD, giảm 6,1% so tháng 8 và giảm 27% so cùng kỳ. Nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu từ đầu năm đến nay vẫn có xu hướng giảm mạnh so cùng kỳ. Nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu 9 tháng đầu năm đạt 43 triệu USD, giảm 35% so cùng kỳ.
Về giá nhập khẩu: Giá nhập khẩu gỗ cao su trung bình từ đầu năm đến tháng 5 tương đối ổn định so với năm 2007. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến nay giá nhậpkhẩu gỗ cao su trung bình có xu hướng tăng so với các tháng trước do lượng gỗ cao su nhập từ Malaysia tăng.

Giá nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu tháng 9 trung bình ở mức 267,7 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng 8 là 5,5 USD/m3. Ở điều kiện giao hàng CIF, giá nhập khẩu gỗ cao su từ Thái Lan trung bình ở mức 304 USD/m3; giá nhập trung bình từ Malaysia ở mức 308 USD/m3, giá nhập trung bình từ Đài Loan 325 USD/m3, giá nhập từ Trung Quốc 326 USD/m3, nhập từ Campuchia 239 USD/m3.

Về thị trường nhập khẩu: Lượng gỗ cao su nguyên liệu nhập khẩu từ tất cả các thị trường tiếp tục giảm mạnh so cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, Campuchia vẫn là thị trường cung cấp gỗ cao su nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, với khoảng 129.000 m3 gỗ, kim ngạch đạt 30,98 triệu USD, giảm 37% về lượng và giảm 35% về trị giá so cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu từ Campuchia trung bình từ đầu năm đến nay ở mức 238 USD/m3 – DAF, cao hơn mức giá cùng kỳ khoảng 3%. Giá nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu từ Campuchia từ đầu năm đến nay vẫn ổn định khoảng 230 – 260 U/m3 – DAF.

Malaysia là thị trường cung cấp gỗ cao su lớn thứ 2 với trên 18.200 m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,96 triệu USD, giảm 32% về lượng và giảm 28% về trị giá so cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ cao su từ Malaysia trung bình ở mức 328 USD/m3, cao hơn 6,8% so với mức giá nhập cùng kỳ. Từ tháng 6 đến nay, nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu tà Malaysia tăng mạnh so các tháng đầu năm, đạt trung bình trên 2.300 m3/tháng, so với mức trung bình 1.300 m3/tháng của các tháng trước. Giá gỗ cao su xẻ độ dày 50 – 75 mm đầu tháng 10 tại Malaysia khoảng 320 – 344 USD/m3, giảm 1 USD/m3 so cuối tháng 9.

Thái Lan là nhà cung cấp lớn thứ 3 với 7.980 m3 gỗ, kim ngạch đạt 2,59 triệu USD, giảm 50% về lượng và giảm 46% về trị giá so cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ cao su trung bình từ Thái Lan 325 USD/m3, tăng 6,9% so cùng kỳ.

Trung Quốc là thị trường cung cấp gỗ cao su lớn thứ 4 với 3.380 m3, kim ngạch 1,1 triệu USD, giảm 47% về lượng và giảm 43% về trị giá so cùng kỳ. Giá nhập khẩu trung bình từ Trung Quốc 9 tháng đầu năm là 326 USD/m3, tăng 7,3% so cùng kỳ.

Ngoài các thị trường chính trên, các doanh nghiệp còn nhập khẩu gỗ cao su từ Đài Loan, Indonesia, Myanmar, Lào.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường