Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
8 tháng năm 2008, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Thái Lan chủ yếu là ván nhân tạo
22 | 10 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2008 các doanh nghiệp đã nhập khẩu gần 39 triệu USD gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2007. Tháng 8/2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Thái Lan đạt 5,2 triệu USD, tương đương so với kim ngạch nhập khẩu tháng trước. Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 3 tháng gần đây đã tăng trở lại sau khi giảm trong tháng 4 và 5.
Về chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu, 8 tháng đầu năm 2008, kim ngạch nhập khẩu ván MDF từ thị trường Thái Lan tăng so với cùng kỳ 2007, đạt hơn 23,1 triệu USD, tăng 10%. Giá nhập khẩu ván MDF từ thị trường này trung bình ở mức 267 USD/m3, tăng 15% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

Ván PB là chủng loại có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ 2, đạt 11,59 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu ván PB trung bình từ Thái Lan ở mức 188 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007 khoảng 12,5%.

Nhập khẩu gỗ cao su của Việt Nam từ thị trường Thái Lan từ đầu năm 2008 đến nay giảm mạnh, giảm 59% về lượng và 57% về trị giá, chỉ đạt 5911 m3 với kim ngạch gần 1,9 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ cao su từ Thái Lan trung bình 8 tháng ở mức 321 USD/m3, cao hơn giá nhập trung bình cùng kỳ năm trước 6%.

91% kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan là kim ngạch nhập khẩu ván nhân tạo. Còn lại nhập khẩu, gỗ cao su, gỗ teak, gỗ hương, gỗ trắc...

Chủng loại gỗ nguyên liệu chính nhập khẩu từ thị trường Thái Lan 8 tháng đầu năm 2008

Chủng loại

ĐVT

Lượng

Trị giá (USD)

Giá TB (USD/ĐV)

Ván MDF

Kg

16071

64123

4

M2

949535

2152853

2

M3

72458

19348232

267

Tấm

395605

1552761

4

Tấn

18

32400

1800

Ván MDF tổng

23150369

Ván PB

M2

24570

95766

4

M3

57408

10820608

188

Tấm

79973

677574

8

Ván PB tổng

11593949

Gỗ cao su

M3

5911

1898835

321

Ván Plywood

M2

94796

85399

1

M3

3818

833931

218

Tấm

25

1380

55

Plywood tổng

98639

920710

9

Gỗ teak

M3

1950

817947

419

Gỗ trắc

Kg

20500

11480

1

M3

112

84309

753

Gỗ trắc tổng

95789

Gỗ hương

M3

211

93209

442

Gỗ lim

M3

155

69869

451

Gỗ gụ

M3

123

42.843

318
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường