Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 1/2008, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh
27 | 03 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu tháng 1/2008 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 12,2 triệu USD, tăng 26,7% so với tháng trước và tăng 38,6% so với cùng kỳ 2006. Trung Quốc hiện là 1 trong 3 thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn cho Việt Nam.
Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, ngành chế biến lâm sản của Trung Quốc cũng tăng trưởng mạnh, xuất khẩu nguyên liệu gỗ của Trung Quốc cũng tăng. Năm 2007 Trung quốc đã xuất khẩu 747.500 m3 gỗ xẻ, trị giá 389 triệu USD; xuất khẩu ván plywood đạt 8,78 triệu m3, với kim ngạch 3.580 triệu USD, tăng 5,8% về lượng và 23% về kim ngạch so với năm trước đó… Vì vậy, với lợi thế về vị trí địa lý và nguồn nguyên liệu khá phong phú, đặc biệt là các chủng loại ván nhân tạo, trong thời gian tới Trung quốc sẽ tiếp tục là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn cho Việt Nam.

Về chủng loại gỗ nguyên liệu, ván nhân tạo, đặc biệt là ván plywood là chủng loại gỗ nguyên liệu chính được nhập từ thị trường Trung Quốc. Tháng 1/2008, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 3,13 triệu USD ván plywood từ thị trường Trung Quốc, tăng 20% so với kim ngạch nhập khẩu ucngf kỳ 2006. Giá nhập khẩu ván plywood trung bình tháng 1/2008 ở mức 366 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 4 USD/m3 và cao hơn 11,9% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006.

Ván lạng là chủng loại gỗ nguyên liệu có kim ngạch nhập lớn thứ 2 đạt 1,5 triệu USD, tăng 12% so với kim ngạch nhập khẩu ván lạng tháng 1/2008. Giá nhập khẩu ván lạng trung bình tháng 1/2008 ở mức 0,6 USD/m3, tăng 0,1 USD/m3 so với cùng kỳ 2006. Chủng loại ván lạng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc rất đa dạng, từ ván lạng gỗ anh đào, ván lạng gỗ bulô, ván lạng gỗ thích, ván lạng gỗ Okume, ván lạng gỗ sồi….

Nhập khẩu ván MDF từ thị trường Trung Quốc tháng 1/2008 đạt gần 1,36 triệu USD, giảm 5% so với kim ngạch nhập cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình tháng 1/2008 ở mức 306 USD/m3, thấp hơn so với mức gái nhập trung bình tháng trước 8,6% và thấp hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm ngoái 3,47%.

Ván PB là chủng loại có kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lớn tiếp theo với kim ngạch đạt gần 1,25 triệu USD, bằng 2,7 lần so với kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu ván PB trung bình từ thị trường Trung Quốc tháng 1/2008 ở ứmc 327 USD/m3.

Các doanh nghiệp còn nhập khẩu rất nhiều chủng loại gỗ nguyên liệu khác từ thị trường Trung Quốc như gỗ bồ đề, gỗ dương, gỗ cao su, gỗ bulô, gỗ thông, gỗ sồi, gỗ óc chó….
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường