Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan giảm mạnh
27 | 04 | 2009
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 2/2009, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan đạt 3,2 triệu USD, bằng hơn 2 lần so với kim ngạch nhập khẩu tháng 1/2009.


Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan vẫn giảm mạnh, chưa bằng một nửa kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ năm 2008, đạt 4,5 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan giảm mạnh do nhu cầu giảm và do giá các chủng loại gỗ nguyên liệu trong các tháng vừa qua cũng giảm khá mạnh. Trong các tháng tới ,nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan sẽ tiếp tục ở mức thấp.

Tháng 2/2009, kim ngạch nhập khẩu ván MDF từ thị trường Thái Lan tăng so với 33,7% so với tháng trước, đạt hơn 1,24 triệu USD. 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ván MDF đạt 2,18 triệu USD, chỉ bằng một phần tư so với k im ngạch nhập khẩu cùng kỳ năm 2008. Giá nhập khẩu ván MDF từ thị trường này trung bình ở mức 214 USD/m3, thấp hơn 8% so với mức giá nhập trung bình tháng trước, và giảm tới 20% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2008. Giá nhập khẩu ván MDF 4.75*1200*2400 mm từ Thái Lan tháng 2/2009 ở mức 262,36 USD/m3-CIF giảm 8% so với mức giá nhập cùng kỳ năm 2008; giá nhập khẩu ván MDF kích thước 2.5*1220*2440mm ở mức 276 USD/m3, giảm 13% so với giá nhập cùng kỳ.

Trong tháng 2/2009 có một số lô gỗ teak khối lượng khá lớn được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan với kim ngạch đạt 1,36 triệu USD. Giá nhập khẩu lô gỗ teak ở mức 200 USD/m3.

Nhập khẩu ván PB tăng 56% so với tháng trước, đạt 274 nghìn USD. 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ván PB từ thị trường Thái Lan đạt 450 nghìn USD, chỉ bằng 22,7% kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ năm 2008. Giá nhập khẩu ván PB trung bình từ Thái Lan tháng 2/2009 ở mức 141 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 10 USD/m3. Giá nhập khẩu ván PB dày 12mm ổn định ở mức 140 USD/m3 so với mức giá nhập khẩu tháng trước.

2 tháng đầu năm 2009, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 1.333 m3 gỗ cao su xẻ từ thị trường Thái Lan với kim ngạch đạt 442 ngàn USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu gỗ cao su từ Thái Lan trung bình tháng 2/2009 ở mức 315 USD/m3, thấp hơn giá nhập trung bình tháng trước 40 USD/m3.

Nhập khẩu ván plywood, ván lạng... từ thị trường Thái Lan giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 59% kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Thái Lan là kim ngạch nhập khẩu ván nhân tạo.



Nguồn: www.baothuongmai.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256




Chọn báo cáo
Huỷ