Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản nhiều triển vọng
20 | 04 | 2009
2 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản đạt 55 triệu USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2008.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 2/2009, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, đạt 27,5 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng trước, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản đạt 55 triệu USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2008, và đây là thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam có sự tăng trưởng cao nhất, đạt 6,8 triệu USD. Như sậy, sau khi chững lại trong năm 2007 (chỉ tăng 4,8%), thì sang năm 2008 và trong 2 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này đã liên tục tăng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi mà xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào hầu hết các thị trường chính đều đồng loạt giảm sút, thì sự tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản là đáng mừng.

Cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản năm 2009

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Nội thất phòng khách

24,9%

Ghế

9,9%

Dăm gỗ

17,6%

Gỗ, ván, ván sàn

6,0%

nội thất văn phòng

12,9%

Nội thất, đồ dùng nhà bếp

7,0%

nội thất phòng ngủ

20,4%

Loại khác

1,3%


Trong cơ cấu các mặt hàng sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong tháng 2/2009, thì kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn đạt cao nhất với 6,8 triệu USD, tăng 21,4% so với tháng trước. Tính chung, trong 2 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam vào thị trường này đạt 12,4 triệu USD, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, mặt hàng tủ đạt cao nhất với 4,5 triệu USD, tăng 275% so với cùng kỳ năm ngoái; mặt hàng bàn ghế đạt 2,8 triệu USD, giảm 6,7%; mặt hàng tủ thờ đạt 1,7 triệu USD, tăng 41,7%; mặt hàng kệ sách đạt 912 nghìn USD, tăng gấp 45 lần; mặt hàng kệ TV đạt 642 nghìn USD, tăng 162%; mặt hàng kệ đạt 547 nghìn USD, tăng 104%; mặt hàng tủ búp phê đạt 293 nghìn USD, tăng 11%...

Về đơn giá , trong 2 tháng đầu năm 2009 đơn giá xuất khẩu trung bình của một số mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2008. Điển hình như: mặt hàng tủ thờ đạt 668,67 USD/bộ - FOB, tăng 139,17 USD/bộ so với cùng kỳnăm 2008 (nguyên nhân chính làm cho đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng tủ thờ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản tăng mạnh là do trong 2 tháng đầu năm nay, mặt hàng tủ thờ YOSHINOGAWA, KASHO 30Y SOHUN F1, HANA và INCHO 26 F1 xuất khẩu vào thị trường này tưng mạnh, đây là mặt hàng có đơn giá xuất khẩu khá cao); Mặt hàng kệ TV đạt 98,3 USD/bộ - FOB, đây là mặt hàng có đơn giá xuất khẩu khá cao)...

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản trong tháng 2/2009 đạt 5,4 triệu USD, tăng 14,9%, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm đạt 10,3 triệu USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giường đạt cao nhất với 6,4 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp đến là mặt hàng tủ đạt 1,2 triệu USD, tăng 14%; mặt hàng bàn ghế đạt 740 nghìn USD, giảm 9,8%; mặt hàng móc áo đạt 647 nghìn USD, tăng 115,7%;....

Trong 2 tháng đầu năm, đơn giá xuất khẩu trung bình của một số đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam vào thị trường này đã tăng so với cùng kỳ năm 2008, cụ thể: mặt hàng bàn có đơn giá xuất khẩu trung bình là 42,3 USD/chiếc, tăng 13,21 USD/chiếc; mặt hàng tủ đạt 42,67 USD/chiếc – FOB, tăng 1,57 USD/chiếc; mặt hàng móc áo đạt 6,68 USD/chiếc – FOB, tăng 0,9 USD/chiếc....Bên cạnh đó thì đơn giá xuất khẩu trung bình của một số mặt hàng lại giảm như: mặt hàng giường nguyên chiếc đạt 56,57 USD/chiếc –FOB, giảm 7,38 USD/chiếc; mặt hàng tủ quần áo đạt 102,13 USD/chiếc, giảm 6,93 USD/chiếc; ....

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản trong tháng 2/2009 đạt 4,8 triệu ÚUS, giảm 38,5% so với tháng trước. Tính chung, trong 2 đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản đạt 12,6 triệu USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2008 (đây là một trong hai mặt hàng giảm về kim ngạch xuất khẩu trong hai tháng đầu năm).

Trong 2 tháng dầu năm 2009, xuất khẩu một số mặt hàng vào thị trường Nhật Bản cũng đạt kim ngạch khá cao là: đồ nội thất dùng trong văn phòng đạt 6,5 triệu USD, xấp xỉ bằng kim ngaạchxuất khẩu của cùng kỳ năm 2008; mặt hàng ghế khung gô xđạt 5 triệu USD, tăng 22%; đồ nội thất đồ dùng trong nhà bếp đạt 3,70 triệu USD, tăng 37%; gỗ nguyên liệu loại đã sơ chế đạt 1,4 triệu USD, gảim 6,7%....Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ