Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu của cả nước 8 tháng năm 2008 tăng 15,5%
07 | 10 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 8/2008 đạt hơn 81,2 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước và giảm 11,9% so với cùng kỳ 2007. Theo thông lệ, đây thường là tháng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt mức cao nhất trong năm. Tuy nhiên, trong năm 2008 nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 8 lại ở mức gần thấp nhất, chỉ cao hơn so với tháng tết Nguyên đán. Kinh tế thế giới sẽ chưa thể phục hồi trong năm 2008 và nhu cầu đồ gỗ sẽ tiếp tục ở mức thấp, khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu các tháng cuối năm sẽ chững lại. 8 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 726 triệu USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2007.
Về chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Tháng 8/2008, nhập khẩu ván MDF tiếp tục tăng 5,56% so với tháng trước, đạt 11,7 triệu USD. 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ván MDF tăng 3% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 79,5 triệu USD. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình tháng 8/2008 ở mức 283 USD/m3, cao hơn so với mức giá trung bình tháng trước 5 USD/m3 và cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm ngoái 11,85%.

Nhập khẩu gỗ bạch đàn giảm 3% về trị giá với lượng nhập ổn định so với thángt rước, đạt 30 nghìn m3 với kim ngạch 7 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình tháng 8/2008 ở mức 233 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 3,3%. 8 tháng đầu năm 2008, lượng gỗ bạch đàn nhập khẩu đạt 271 nghìn m3 gỗ với kim ngạch 63 triệu USD, tăng 17% về lượng và tăng 31,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình 8 tháng đầu năm 2008 ở mức 234 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 3 USD/m3. Giá nhập khẩu gỗ cao su từ thị trường Cămpuchia vẫn ổn định so với các tháng trước.

Nhập khẩu gỗ thông tháng 8/2008 tăng nhẹ trở lại, đạt 5,37 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước. 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu gỗ thông đạt 47,2 triệu USD, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ thông trung bình tháng 8/2008 ở mức 233 USD/m3, cao hơn khoảng 13 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình các tháng trước.

Nhập khẩu gỗ thông tháng 8/2008 tăng nhẹ trở lại, đtj 5,37 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước. 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu gỗ thông đạt 47,2 triệu USD, gảim 31% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ thông trung bình tháng 8/2008 ở mức 233 USD/m3, cao hơn khoảng 13 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình tháng trước.

Nhập khẩu gỗ căm xe trong tháng 8/2008 giảm 21% sau khi tăng mạnh trong tháng trước với hơn 11,36 nghìn m3 gỗ với kim ngạch đạt 5,1 triệu USD. 8 tháng đầu năm 2008, lượng gỗ căm xe nhập khẩu đạt hơn 100 nghìn m3 với kim ngạch đạt 43 triệu USD, bằng 2,86 lần về lượng và bằng 3,36 lần về trị giá. Giá nhập khẩu gỗ căm xe trung bình tháng 8 ở mức 450 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 16 USD/m3.

Nguồn: Thông tin thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ