Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2008
23 | 09 | 2008
7 tháng đầu năm, New Zealand vẫn là thị trường cung cấp gỗ thông chính cho Việt Nam với 48% về lượng và 45% về trị giá. 7 tháng đầu năm 2008, lượng gỗ thông nhập khẩu từ New Zealand giảm mạnh so với cùng kỳ 2007, đạt trên 87 nghìn m3 với kim ngạch trên 18,19 triệu USD, giảm khoảng 23% cả về lượng và trị giá.
Giá nhập khẩu gỗ thông từ thị trường New Zealand trung bình ở mức 208 USD/m3, tăng 3% so với mức giá trung bình cùng kỳ 2007. New Zealand vẫn là thị trường cung cấp gỗ thông chính cho Việt Nam với 48% về lượng và 45% về trị giá.

Lượng gỗ thông nhập từ thị trường Chilê tăng 16% về lượng và 21% về trị giá tăng so với cùng kỳ 2007, đạt khoảng 32 nghìn m3 với kim ngạch 7,62 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Chilê trung bình ở mức 232 USD/m3, tăng 5% so với cùng kỳ 2007.

Nhập khẩu gỗ thông từ Phần Lan tiếp tục đã sụt giảm của năm 2007, đặc biệt trong 2 tháng 6 và 7 không có lô gỗ thông nào được nhập khẩu từ thị trường này. Tính đến hết tháng 7, nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Phần Lan giảm 19% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ, đạt 8,9 nghìn m3 với kim ngạch 2,47 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ thông trung bình từ thị trường nàỷơ mức 274 USD/m3, ổn định so với cùng kỳ 2007.

Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Ôxtrâylia tiếp tục giảm mạnh với khoảng 12,3 nghìn m3, kim ngạch đạt 2,45 triệu USD, giảm 74% về lượng và giảm 74% về trị giá so với cùng kỳ 2007. Giá trung bình nhập khẩu gỗ thông từ thị trường này ở mức 198 USD/m3, ổn định so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007.

Kim ngạch nhập khẩu gỗ thông từ 4 thị trường lớn là New Zealand, Chilê, Phần Lan và Ôxtrâylia chiếm 76% kim ngạch nhập khẩu gỗ thông của cả nước. Phần còn lại được nhập từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Canada, Thuỵ Điển....Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ