Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 12,17 triệu USD
20 | 11 | 2009
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia trong tháng 9/2009 đạt 12,17 triệu USD, tăng 11% so với tháng 8/2009.

9 tháng năm2009 kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này đạt 93,5 triệu USD, giảm 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia đã tăng trở lại sau khi giảm trong 2 tháng trước.

Trong cơ cấu các chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Malaysia trong tháng 9/2009, dẫn nguồn thông tin Thương mại Việt Nam cho thấy, gỗ tạp là chủng loại có kim ngạch nhập khẩu cao nhất.

Lượng gỗ tạp tròn nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 9 đạt 28,9  nghìn m3, trị giá 3,8 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và ổn định về trị giá so với tháng trước.

Tính chung, 9 tháng năm 2009, lượng gỗ tạp tròn nhập khẩu từ thị trường Malaysia đạt 226 nghìn m3, trị giá 3,09 triệu USD, giảm 26% về lượng và giảm 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008.

Đứng thứ 2 về chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Malaysia là ván MDF, đạt 3,75 triệu USD, tăng 13,6% so với tháng trước.

9 tháng năm 2009, kim ngạch nhập khẩu ván MDF của Việt Nam từ thị trường Malaysia đạt 27,4 triệu USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2008, do tác động của cuộc khủng hoảng vừa qua, giá ván MDF xuất khẩu của Malaysia hiện nay cũng đã giảm khá so với cùng kỳ năm trước.

Cuối tháng 10/2009, tại thị trường Malaysia giá ván MDF loại dày 15-19mm xuất khẩu giảm 2-3 USD/m3 so với mức giá xuất khẩu kỳ trước và giảm 18-22 USD/m3 so với mức giá xuất cùng kỳ năm 2008, đứng ở mức 279-310 USD/m3-FOB.

Gỗ chò là chủngl oại gỗ nguyên liệu có kim ngạch nhập khẩu cao thứ 3 trong tháng, đạt 1,28 triệu USD với 3.451 m3 gỗ nguyên liệu, tăng mạnh so với tháng trước.

9 tháng năm 2009, kim ngạch nhập khẩu gỗ chò từ thị trường Malaysia  đạt 8,3 triệu USD với 23 nghìn m3 gỗ, giảm 51,1% về trị giá và giảm 52,5% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu gỗ trung bình 9 tháng đầu năm ở mức 361 USD/m3.

Nhập khẩu ván PB của Việt Nam từ thị trường này trong tháng 9 đạt 968 nghìn USD, giảm36,9% so với tháng trước. 9 tháng năm 2009, kim ngạch nhập khẩu ván PB của Việt Nam từ thị trường Malaysia đạt 9,3 triệu USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2008.

Giá xuất khẩu ván PB của Malaysia cũng đã giảm so với cùng kỳ năm 2008. Ví dụ, giá xuất khẩu ván PB dày 12mm & up giao dịch ở mức 226-249 USD/m3, ổn định sovới mức giá xuất kỳ trước và giảm 6-8,87% so với mức giá xuất cùng kỳ năm 2008.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường