Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 10/2009 xuất khẩu gỗ của Việt Nam đạt khoảng 220 triệu USD
03 | 11 | 2009
Theo số liệu thống kê ước tính của Bộ NN&PTNT, trong tháng 10/2009, xuất gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt khoảng 220 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng lên 1,986 tỉ USD, giảm khoảng 13,6% so với cùng kỳ 2008.
Mặc dù giai cuối năm là vụ xuất khẩu lớn của ngành gỗ nhưng nhiều khả năng, trong hai tháng 11 và 12, ngành gỗ sẽ rất khó khăn trong việc đẩy mạnh xuất khẩu để đạt được kim ngạch 2,8 tỉ USD của năm 2008.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường