Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Đức có thể sẽ giảm thấp.
21 | 10 | 2009
Theo thống kê từ tổng Cục Hải Quan, năm 2008, Đức là thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong khối EU với kim ngạch khoảng 129 triệu USD. Năm 2009, do tác động của khủng hoảng kinh tế và tài chính, nhiều tổ chức dự báo xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Đức sẽ giảm mạnh.
Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2009, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Đức từ Việt Nam chỉ giảm 6,49% so với cùng kỳ năm 2008, đạt khoảng 66 triệu USD.

Cùng với những thông tin tốt về việc thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Châu Âu đang bắt đầu phục hồi từ tháng 8/09, AGROINFO dự báo, kim ngạch xuất khẩu sang gỗ sang Đức năm 2009 rất có thể sẽ không giảm ở mức 10,7% (kết quả dự báo đầu năm 2009) mà sẽ chỉ giảm ở mức 5,29%. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Đức vẫn giảm, nhưng mức giảm sẽ rất thấp (khoảng 1,23%) so với năm 2009.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường