Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hiệu quả từ việc giao rừng cho cộng đồng ở Ðác Lắc
15 | 09 | 2009
Cơ chế hưởng lợi trong giao rừng cho cộng đồng được tỉnh Ðác Lắc triển khai thí điểm từ năm 2006, với hơn 247 ha rừng sản xuất ở buôn Ta Ly (xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) và buôn Tul (xã Yang Mao, huyện Krông Bông).

Sau ba năm thực hiện, với diện tích 143 ha rừng được giao cho cộng đồng ở buôn Ta Ly, đã có 368 m3 gỗ các loại được khai thác, trị giá 616 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, cộng đồng được hưởng lợi gần 300 triệu đồng. Còn ở buôn Tul, với 104 ha rừng, đã có 567 m3 gỗ được khai thác, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó cộng đồng được hưởng lợi gần 400 triệu đồng. Từ nguồn lợi này, chính quyền địa phương đã chủ động lập quỹ cho các hộ nghèo vay để phát triển sản xuất và đã phát huy hiệu quả, nhiều hộ làm ăn khá hơn trước.Nguồn: Báo Nhân Dân Điện tử
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ