Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ðác Lắc thu hoạch hơn 6.000 tấn tiêu hạt, đạt chất lượng xuất khẩu
30 | 03 | 2009
Tỉnh Ðác Lắc đã thu hoạch xong vụ tiêu năm 2009 với sản lượng đạt 6.462 tấn. Hiện nay giá tiêu hạt là 27.500 đồng/kg. Ðác Lắc có 4.500 ha tiêu, chủ yếu tập trung ở các huyện Ea H’Leo, Cư M’ga, Krông Búc... Những vùng trồng tiêu tập trung, nông dân đã áp dụng biện pháp thâm canh nên năng suất đạt từ 22 đến 25 tạ tiêu hạt/ha.

Năm nay, tỉnh Ðác Lắc khuyến cáo nông dân khi thấy tiêu trên trụ có hơn 5% quả chín có mày vàng, đỏ (đối với tiêu đen), nếu muốn là tiêu sọ phải có hơn 20% thì mới thu hoạch; do vậy chất lượng tiêu hạt khô năm nay ở Ðác Lắc đạt chất lượng xuất khẩu cao.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường