Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang Nhật Bản có thể tăng trong năm 2009
21 | 10 | 2009
Nhật Bản nhiều năm gần đây vẫn là một trong ba quốc gia đứng đầu về nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam.
Năm 2009, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Nhật 8 tháng đầu năm vẫn đạt 234 triệu USD, chỉ giảm 2,35% so với cùng kỳ 2008. Nếu so với Hoa Kỳ và các nước Châu Âu thì còn số giảm này khá thấp (Hoa Kỳ giảm hơn 6%, các nước Châu Âu giảm trung bình hơn 20%).

Những dấu hiệu khả quan về sự phục hồi của nền kinh tế cùng với sự ổn định trong nhu cầu nhập khẩu gỗ và SP gỗ từ Việt Nam của Nhật Bản trong thời gian qua là cơ sở để có thể tin rằng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang quốc gia này có thể bắt đầu sẽ có tăng trưởng trong quý III và quý IV năm 2009. AGROINFO dự báo, năm 2009 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Nhật có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 1,27% so với năm 2008. Và năm 2010, nếu kinh tế Nhật đạt mức tăng trưởng tốt thì hoàn toàn có thể kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Nhật Bản sẽ đạt mức tăng trưởng trên 10% so với năm 2009.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường