Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu gỗ & sản phẩm gỗ của Việt Nam 8 tháng năm 2009 và triển vọng sang một số thị trường
28 | 10 | 2009
Theo số liệu thống kê chính thức từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 8/2009 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ các loại đạt 208,4 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 8,7% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2009, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 1,55 tỷ USD, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 8/2009, thì kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ đạt cao nhất với 94,2 triệu USD, giảm 5,3% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 2,2% so với tháng 8/2009. Tính chung 8 tháng năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 660,6 triệu USD, tăng 1,4% sovới cùng kỳ năm 2008. Các mặt hàng xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng là: đồ nội thất dùng trong  phòng ngủ kim ngạch xuất khẩu đạt 51,5 triệu USD, giảm 2,3% so với tháng trước; đồ nội thất dùng trong phòng khác  và phòng ăn đạt 19,7 triệu USD, tăng 7,1%; mặt hàng thế khung gỗ đạt 11,7 triệu USD, tăng 3,5%; đồ nội thất dùng trong văn phòng đạt 6,5 triệu USD, giảm 5,8%.

Năm 2008, Đức là thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong khối EU với kim ngạch khoảng 129 triệuUSD. Năm 2009, do tác động của khủng hoảng kinh tế và tài chính, nhiều tổ chức dự báo xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Đức sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2009, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Đức từ Việt Nam chỉ giảm 6,49% so với cùng kỳ năm 2008, đạt khoảng 66 triệu USD. Cùng với những thông tin tốt về việc thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của châu Âu đang bắt đầu phục hồi từ tháng 8/09, dự báo kim ngạch xuất khẩu gỗ sang Đức năm 2009 rất có thể sẽ không giảm ở mức 10,7% (như kết quả dự báo đầu năm 2009) mà sẽ chỉ giảm ở mức 5,29%. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Đức vẫn giảm, nhưng mức giảm sẽ rất thấp (khoảng 1,23% so với năm 2009.

Đối với thị trường Nhật Bản nhiều năm gần đây Nhật Bản vẫn là một trong ba quốc gia đứng đầu về nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Năm 2009, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Nhật Bản 8 tháng đầu năm vẫn đạt 234 triệu USD, chỉ giảm 2,35% so với cùng kỳ 2008. Những dấu hiệu khả quan về sự phục hồi của nền kinh tế cùng với sự ổn định trong nhu cầu nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam của Nhật Bản trong thời gian qua là cơ sở để có thể tin rằng kim ngạch xuất khẩu gồ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang quốc gia này có thể bắt đầu sẽ có tăng trưởng trong quý III và quý IV năm 2009, dự báo năm 2009 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Nhật Bản có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 1,27% so với năm 2008. Và năm 2010, nếu kinh tế Nhật Bản đạt mức tăng trưởng tốt thì hoàn toàn có thể kim ngạch xuất khẩu gõo của Việt Nam sang Nhật Bản sẽ đạt mức tăng trưởng trên 10% so với năm 2009.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8/2009

(tỷ trọng tình theo kim ngạch)

Mỹ
45,2%
Nhật Bản13,2%
Trung Quốc10,1%
Anh4,6%
Đức3,9%
Hàn Quốc3,4%
Ôxtrâylia3,1%
Canada2,7%
Đài Loan1,3%
Pháp1,2%
Các nước khác11,3%Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ