Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Canađa tăng 39,3%
10 | 09 | 2008
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canađa trong tháng 7/2008 đạt 5,5 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng tới 71,9% so với tháng 7/2007.
Tính chung 7 tháng năm 2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canađa đạt 32,3 triệu USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2007. Trong cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Canađa trong tháng 7/2008, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn đạt cao nhất với 1,7 triệu USD, tăng 6,3% so với tháng trước và chiếm 30,9% kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam vào thị trường Canađa tăng. Đồ nội thất dùng trong phòng khách, phòng ăn đã vượt ghế khung gỗ và đồ nội thất dùng trong phòng ngủ để trở thành mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất vào thị trường Canađa trong tháng. Các mặt hàng xuất khẩu chính vào thị trường này trong tháng là: bàn ghế, tủ, kệ TV, bàn ăn; kệ; bàn cà phê.

Về đơn giá xuất khẩu, trong tháng 7/2008, đơn giá xuất khẩu trung bình của một số mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Canađa đã giảm mạnh so với tháng 6 như: Đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bàn ăn xuất khẩu trong tháng đạt 53,86 USD/bộ-FOB, giảm 34,78 USD/bộ (do loại bàn ăn loại nhỏ được làm bằng gỗ cao su xuất khẩu vào thị trường này trong tháng tăng mạnh, trong khi đó thì lượng bàn lớn có độ dài trên 2m lại giảm); Đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bàn cà phê đạt 48,07 USD/chiếc- FOB, giảm 23,76 USD/chiếc, do lượng bàn cà phê dạng hộp xuất khẩu vào thị trường này trong tháng giảm mạnh, đây là loại bàn cố đơn giá xuất khẩu khá cao, dao động từ 108 USD/chiếc đến 18 USD/chiếc; Giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bàn trà đạt 25,6 USD/chiếc- FOB, giảm 7,93 USD/chiếc, do trong tháng chủ yếu chỉ xuất khẩu loại bàn trà vuông nhỏ có kích thước 26 x 26 x 25 vào thị trường này. Bên cạnh đó thì đơn giá xuất khẩu kệ TV vào thị trường Canađa trong tháng lại tăng, đạt 115,74 USD/chiếc- FOB, tăng 16,8 USD/chiếc.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ xuất khẩu vào thị trường Canađa trong tháng đạt 1,6 triệu USD, tăng 14,3% so với tháng trước. Tháng 7/2008, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt nam vào thị trường Canađa đã tăng nhẹ trở lại sau khi giảm khá mạnh trong tháng 6 (giảm 30%), và chiếm 28,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giường và các bộ phận của giường đạt 511 nghìn USD; Mặt hàng tủ các loại đạt 461 nghìn USD; Bàn trang điểm đạt 181 nghìn USD; Tủ đầu giường đạt 155 nghìn USD; Tủ quần áo đạt 45 nghìn USD; Bàn đạt 10 nghìn USD...

Về đơn giá xuất khẩu, trong tháng 7/2008, đơn giá xuất khẩu trung bình của một số mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam sang thị trường Canađa đã thay đổi đáng kể so với đơn giá xuất khẩu trung bình tháng 6/2008, cụ thể: Đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng tủ đầu giường xuất khẩu vào thị trường Canađa trong tháng 7/2008 đạt 50,75 USD/chiếc-FOB, giảm 1,7 USD/chiếc; Mặt hàng nôi em bé đạt 83,9 USD/chiếc-FOB, giảm 2,5 USD/chiếc; Mặt hàng bàn trang điểm đạt 140,99 USD/chiếc-FOb, giảm 2,7 USD/chiếc; Mặt hàng giường nguyên chiếc đạt 57,92 USD/chiếc- FOB, giảm 5,6 USD/chiếc. Bên cạnh đó thì đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng tủ quần áo xuất khẩu vào thị trường này trong tháng đã tăng đáng kể, 128,25 USD/chiếc- FOB, tăng 19,75 USD/chiếc.

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế khung gỗ của Việt Nam vào thị trường Canađa trong tháng đạt 974 nghìn USD, giảm 22,2% so với tháng trước. Như vậy, đây là tháng giảm thứ 2 liên tiếp của mặt hàng khung gỗ của Việt Nam vào thị trường Canađa. Đơn giá trung bình của mặt hàng ghế gỗ có tay vịn xuất khẩu vào thị trường Canađa tháng 7/2008 đạt 33,9 USD/chiếc-FOB, giảm 1,1 USD/chiếc so với tháng trước, đơn giá trung bình của mặt hàng ghế gỗ cao su đạt 17,2 USD/chiếc- FOb, giảm 0,89 USD/chiếc; Đơn giá trung bình của mặt hàng ghế gỗ có tay vịn đạt 36,2 USD/chiếc-FOB, 1,12 USD/chiếc.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường