Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ chò đạt mức cao nhất từ trước đến nay
20 | 08 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt nam, nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu tháng 5/2008 đạt hơn 22,76 nghìn m3 với kim ngạch 7,8 triêu USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, bằng 3,4 lần về lượng và bằng 4,2 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
5 tháng đầu năm 2008, lượng gỗ chò nhập khẩu đạt khoảng 71 nghìn m3 với kim ngạch 19,5 triệu USD, bằng 1,9 lần về lượng và bằng 2,8 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Kim ngạch nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu tăng mạnh hơn lượng là do giá trung bình nhập khẩu cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2007.

Giá nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu tháng 6/2008 trung bình ở mức 343 USD/m3, cao hơn mức giá nhập trung bình tháng trước 65,7% và tăng 24,5% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu tháng 6/2008 cao hơn nhiều so với tháng trước là do tháng 5 phần lớn gỗ chò được nhập từ thị trường Lào trong khi tháng 6 lượng gỗ chò nhập từ thị trường Malaysia lại tăng mạnh.

Giá nhập khẩu gỗ chò trung bình 6 tháng đầu năm 2008 ở mức 274 USD/m3, tăng 45,7% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. Giá trung bình nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu năm 2008 cao hơn nhiều so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2007 là do các doanh nghiệp lại tăng cường nhập khẩu từ thị trường Malaysia. Giá nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu từ thị trường Lào trung bình ở mức 157 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm trước 3,6%. Gái nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu từ thị trường Malaysia trung bình ở mức 351 USD/m3, cao hơn so với cùng kỳ năm 2007 khoảng 27%.

5 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu từ thị trường Malaysia tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2007 với 42,56 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,97 triệu USD, tăng rất mạnh về lượng cũng như trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Lượng gỗ chò nhập khẩu từ Malaysia 4 tháng đầu năm chiếm 59,5% lượng nhập của cả nước. Giá xuất khẩu gỗ chò chỉ tại thị trường Malaysia nửa đầu tháng 7/2008 ở mức 272-294 USD/m3-FOB, giảm nhẹ so với tháng trước đó và vẫn ổn định so với mức giá cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu gỗ chò nguyên liệu từ Lào giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2007. Lào trở thành thị trường cung cấp gỗ chò nguyên liệu cho Việt Nam lớn thứ 2 với 28 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu 4,5 triệu USD, giảm 3,6% về lượng và giảm 4,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu một lượng rất nhỏ gỗ từ thị trường Myanma và Côngô.

Cơ cấu thị trường cung cấp gỗ chò cho Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008

Tỷ trọng tính theo lượng

Lào

40%

Malaysia

60%

Tham khảo giá một số lô hàng nhập khẩu gỗ chò

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Lượng

Đơn giá

ĐK giao

Cảng-Cửa khẩu

Italia

Gỗ chò chỉ xẻ (N3)

M3

190

220.2

DAF

Nậm Cắn

Lào

Gỗ chò xẻ

M3

36

149

DAF

Cha Lo

Malaysia

gỗ chò thơm Malaysia cây 45cm up (KapuR)

M3

508

230.2

FOB

Chùa Vẽ

Gỗ chò chỉ cây 60cm up

M3

1,441

370.0

FOB

Chùa Vẽ

Lào (tuần 4/8/2008)

Gỗ chò xẻ

M3

28

189

DAF

Cha Lo
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường