Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ thị trường Malaysia năm 2008 đạt 162 triệu USD
05 | 02 | 2009
Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ thị trường Malaysia đạt 9,4 triệu USD trong tháng 12/2008, tính chung cả năm đạt 162 triệu USD.

Tính từ tháng 1 đến tháng 8/2008, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên từ tháng 9 đến nay, do tình hình ngành xuất khẩu gỗ và sản phẩm được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2009, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này chậm lại rõ rệt so với cùng kỳ năm 2007. 11 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia đạt 148,4 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2007.

Giá xuất khẩu gỗ nguyên liệu và ván nhân tạo tại thị trường Malaysia có xu hướng giảm từ tháng 8, tháng 9 cho đến nay. Trong đó, giá xuất khẩu các loại gỗ nguyên liệu có xu hướng giảm mạnh hơn, giá xuất khẩu ván nhân tạo chỉ giảm nhẹ. Trong các tháng tới, với tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu khả quan, giá gỗ nguyên liệu tại thị trường Malaysia sẽ tiếp tục có xu hướng giảm.

Nhập khẩu gỗ tạp từ thị trường Malaysia trong 11 tháng đầu năm tăng 9,7% về lượng và tăng 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007, đạt hơn 310 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 44,1 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ tạp trung bình 11 tháng 2008 ở mức 143 USD/m3, cao hơn 7,8% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. Tháng 1/2009, giá nhập gỗ tạp MLH nhóm 5-8 đường kính 46-59 trung bình ở mức 139 USD/m3 – CFR.

Đứng thứ 2 là ván MDF với kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm là 34,57 triệu USD, tương đối ổn định so với kim ngạch cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình từ thị trường Malaysia ở mức 267 USD/m3, cao hơn 4,6 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình từ thị trường Malaysia ở mức 267 USD/m3, cao hơn 4,6 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. Giá xuất khẩu ván MDF dày 15-19mm tháng 12/2008 ở mức 306-329 USD/m3, giảm 6 USD/m3 so với mức giá hồi tháng 8. Tuy nhiên, mức giảm vẫn thấp khiến giá hiên nay vẫn cao hơn so với mức giá hồi đầu năm 12 USD/m3.

Nhập khẩu ván PB của Việt Nam từ Malaysia tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007, đạt 11,99 triệu USD. Giá nhập khẩu ván PB trung bình từ thị trường Malaysia ở mức 159,8 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 20%. Tại Malaysia, cùng chung diễn biến với giá ván MDF, giá ván PB dày trên 12 mm từ tháng 10 đến nay cũng có xu hướng giảm nhẹ, giảm 4 USD/m3, so với mức giá cao nhất vào tháng 9/2009, ở mức 246-263 USD/m3, FOB.

Gỗ chò là chủng loại gỗ nguyên liệu có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ 3 với 49 nghìn M3, kim ngạch đạt 17,89 triệu USD, tăng 115,8% về lượng và tăng 166% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập gỗ chò nguyên liệu từ thị trường Malaysia trung bình ở mức 363 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm trước 23,2%. Giá nhập khẩu gỗ chò chỉ đường kính trên 60 cm trung bình ở mức 400 USD/m3-CFR. Tháng 12/2008, giá xuất khẩu gỗ chò chỉ của Malaysia loại SQ up ở mức 255-281 USD/m3-FOB, thấp hơn so với mức giá cao nhất hồi tháng 5/2008 khoảng 21 USD/m3. Giá có xu hướng giảm mạnh kể từ tháng 9 đến nay.

Gỗ cao su là chủng loại gỗ có kim ngạch nhập khẩu lớn tiếp theo, đạt 7,5 triệu USD với 22,95 nghìn m3 gỗ, giảm 29,5% về lượng và giảm 24,3% về trị giá so với cùng kỳ. Nhập khẩu gỗ keo giảm 8,8% về lượng nhưng lại tăng 16% về trị giá so với cùng kỳ, đạt 37 nghìn m3 với kim ngạch 4,4 triệu USD.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường