Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Lào tăng mạnh
22 | 11 | 2007
Lào là thị trường cung cấp gỗ tự nhiên lớn cho Việt Nam, nguồn tài nguyên rừng tự nhiên của Lào còn rất phong phú.Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2007 ki ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Lào đạt 77 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ 2006. Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Lào tăng mạnh cho thấy nhu cầu gỗ nguyên liệu từ rừng tự nhiên ở mức cao.

Tuy nhiên, việc Chính phủ Lào đưa ra một số quy định đã ảnh hưởng đến khả năng sản xuất và xuất khẩu gỗ nguyên liệu của nước này. Dưới đây là chủng loại gỗ được nhập từ thị trường Lào:

Được nhập về nhiều nhất gẫn là Gỗ hương. Trong 9 tháng đầu năm 2007, các doanh nghiệp đã nhập khẩu trên 36,98 nghìn m3 gỗ hương các loại với kim ngạch đạt 17 triệu USD, bằng 3 lần về lượng và bằng 3,2 lần về trị giá so với cùng kỳ 2006. Các loại gỗ hương nhập khẩu gồm: gỗ đinh hương, gỗ dáng hương, gỗ hương tía…. Giá nhập khẩu các loại gỗ hương trung bình ở mức 461 USD/m3, tăng 7% sovới mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ dáng hương trung bình ở ứmc 512 USD/m3, giá nhập khẩu gỗ hương tía trung bình ở mức 444 USD/m3; giá nhập khẩu gỗ đinh hương trung bình ở mức 305 USD/m3.

Thứ hai là gỗ chò với 34 nghìn m3, kim ngạch 5,8 triệu USD, bằng hơn 4 lần so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ chò từ đầu năm 2007 trung bình ở mức 171 USD/m3, giảm 25% so với cùng kỳ 2006 do lượng gỗ chò tròn nhập khẩu với đơn giá thấp về nhiều. Các chủng loại gỗ chò nhập từ Lào gồm chò chỉ, chò xót. Giá gỗ chò chỉ xẻ nhập khẩu trung bình 9 tháng đầu năm 2007 ở mức 231 USD/m3, giá gỗ chò chỉ tròn trung bình ở mức 132 USD/m3.

Gỗ trắc là loại gỗ có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ 3, đạt gần 5,79 triệu USD, với trên 8,56 nghìn m3 gỗ, bằng 3 lần về lượng và 3,69 lần về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ trắc từ Lào 9 tháng 2007 trung bình ở mức 661 USD/m3, tăng 23% so với mức giá trung bình cùng kỳ 2006.

Lượng gỗ lim nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2007 đạt 12,5 nghìn m3, với kim ngạch đạt 5,15 triệu USD, gảim 30% về lượng và giảm 29% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Gái nhập khẩu gỗ lim 9 tháng 2007 ở mức 410 USD/m3, tăng 2% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006.

Nhập khẩu gỗ dổi đạt trên 22 nghìn m3 với kim ngạch trên 3,77 triệu USD, tăng 35,8% về lượng và tăng 30% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ dổi trung bình từ Lào 9 tháng 2007 ở mức 171 USD/m3, giảm 4% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006.

Nhập khẩu gỗ gụ 9 tháng 2007 tăng 21% về lượng và tăng 19% về trị giá so với cùng kỳ 2006, với 22 nghìn m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,77 triệu. Giá nhập khẩu gỗ gụ trung bình 9 tháng 2007 từ Lào ở mức 343 USD/m3, giảm 1% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập gỗ pơmu, gỗ mun, gỗ thông, gỗ dầu, gỗ căm xe… từ thị trường Lào.Nguồn: thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường