Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 7, 7 tháng năm 2008
01 | 09 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của ViệtNam đạt 241,5 triệu USD, tăng 13,1% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 1,6 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 53,3% kế hoạch năm
Trong cơ cấu các thị trường xuất khấu sản phẩm gỗ chủ yếu của Việt Nam trong tháng 7/2008, thì Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt kim ngạch cao nhất của Việt Nam với 97,8 triệu USD, tăng 12,7% sovới tháng trước và chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước trong tháng. Tính chung, trong 7 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 562 triệu USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2007.

Như vậy, sau khi giảm sút trong tháng 4, thì liên tục trong 3 tháng gần đây, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã tăng trở lại. Các mặt hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng 7 đã tăng trở lại.

Các sản phẩm gỗ xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng 7 là: đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt 41,7 triệu USD; Đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt 50,1 triệu USD; đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn đạt 19,5 triệu USD; ghế khung gỗ đạt 12,6 triệu USD; đồ nội thất dùng trong văn phòng đạt 5,1 triệu USD; gỗ nguyên liệu đã xẻ thanh hoặc ván ghép đạt 1,8 triệu USD; đồ nội thất dùng trong nhà bếp đạt 1,8 triệu USD; gỗ mỹ nghệ đạt 1,4 triệu USD....

Kế đến là thị trường Nhật Bản, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 48,5 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với tháng trước và chiếm 19,8% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước trong tháng. Như vậy, sau khi giảm sút trong tháng 6 (giảm 13%), thì sang thágn 7, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản đã tăng bất ngờ tăng mạnh. Đáng chú ý là sau khi liên tục giảm sút trong tháng 5 và tháng 6, thì sang tháng 7 , kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản đã bất ngờ tăng mạnh, đạt 15,1 triệu USD, tăng 109,7%, tiếp đến là đồ nội thất dùng trong phòng ngủ, đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn và đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp... xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong tháng cũng đồng loạt tăng.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc trong tháng 7/2008 đạt 13,7 triệu USD, tăng 7% so với tháng trước và chiếm 5,6% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước trong tháng. Tính chung, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2008 đạt 82,8 triệu USD, nhưng chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2007. Các mặt hàng xuất khẩu chính vào thị trường Trung Quốc trong tháng là: dăm gỗ đạt 10,5 triệu USD; gỗ nguyên liệu đạt 1,9 triệu USD, đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn đạt 649 nghìn USD, gỗ mỹ nghệ đạt 115 nghìn USD, ghế khung gõo đạt 78 nghìn USD, đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp đạt 40 nghìn USD.....

Thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 7/208

Thị trường

Thágn 7/2008

7 tháng 2008

Mỹ

94.631.516

559.541.737

Nhật Bản

51.628.999

210.114.614

Anh

13.280.309

124.587.878

Trung Quốc

13.686.069

82.848.763

Đức

6.334.337

74.636.065

Hàn Quốc

10.186.312

61.674.167

Pháp

4.408.707

58.685.810

Hà Lan

5.853.289

46.993.231

Ôxtrâylia

8.211.667

38.801.664

Canada

5.529.924

32.343.393

Italia

2.347.211

27.911.155

Đài Loan

6.369.915

25.069.804

Bỉ

2.259.348

21.728.803

Tây Ban Nha

1.162.294

21.408.972

Đan Mạch

718.502

20.776.420

Thuỵ Điển

747.695

16.967.334

Ai len

1.422.940

13.625.964

Phần Lan

318.482

11.527.005

Hy Lạp

137.564

9.279.893

Ba Lan

319.987

7.717.336
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường