Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Suy thoái kinh tế tác động tới kinh doanh gỗ của Phần Lan năm 2008
25 | 02 | 2009
Sản lượng gỗ của ngành lâm nghiệp PhầnLan năm 2008 giảm 13% so với mức trung bình trong 5 năm và 27% so với mức sản lượng năm 2007.

Trong năm 2008, tổng sản lượng gỗ khai thác từ những khu rừng nội địa thuộc sở hữu tư nhân đạt 38,5 triệu m3. Do bối cảnh ảm đạm của các nhà maá gỗ xẻ, sản lượng mua bán gỗ mềm giảm chỉ còn 1/2 so với năm ngoái. Nhu cầu về gỗ fiberwood tăng, vì tổng sản lượng dăm gỗ sản xuất bởi các nhà máy xẻ gỗ giảm.

Kinh doanh gỗ fiberwood đạt mức tương đương với mức của năm 2007. Trong đó gỗ fiberwood loại gỗ bulô tăng 7% và gỗ fiberwood loại gỗ thông tăng 1%, nhưng gỗ fiberwood loại gỗ vân sam lại giảm 25%.

Năm 2008, giá fiberwood gỗ thông và gỗ bulô cũng như gõo bulô thô tăng 4-5% so với năm 2007.

Bối cảnh thị trường đối với các sản phẩm giấy, bột giấy, gỗ ảnh hưởng tới nhu cầu ngắn hạn về gỗ, nhưng do tầm quan trọng của nguyên liệu gỗ thô nội địa đối với ngành lâm nghiệp Phần Lan nên thị trường gỗ sẽ đạt mức tăng trưởng qua dài hạn.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường