Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong tháng 8 giảm 19%
09 | 10 | 2008
Theo số liệu thống kê, tổng lượng gỗ nguyên liệu các loại nhập vào nước ta trong tháng 8 đạt 282 nghìn m3 với trị giá 83 triệu USD, giảm 19,2% về lượng và giảm 14% về trị giá so với tháng 8 năm ngoái.
Trong 8 tháng đầu năm, tổng khối lượng gỗ nhập khẩu đạt trên 2,5 triệu m3 với trị giá 730 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 12,2% về trị giá so với 8 tháng năm ngoái.
Về tình hình nhập khẩu một số chủng loại gỗ:
Ván MDF: Ván MDF là chủng loại được nhập khẩu về nhiều nhất. Trong tháng 8, lượng ván MDF nhập vào nước ta đạt 81 nghìn m3 với trị giá 24 triệu USD, tăng 4,5% về lượng và tăng tới 19% về trị giá so với tháng 8 năm ngoái. Tính tổng lượng ván MDF nhập về cả 8 tháng đạt trên 601 nghìn m3 với trị giá 173 triệu USD, tăng 1,7% về lượng nhưng tăng tới 10,5% về trị giá so với 8 tháng năm ngoái.
Gỗ bạch đàn: trong tháng 8, lượng gỗ bạch đàn nhập khẩu vào nước ta đạt 30,2 nghìn m3 với trị giá 7 triệu USD, giảm mạnh 20,7% về lượng và giảm 12,7% về trị giá so với tháng 8 năm ngoái. Tổng lượng gỗ bạch đàn nhập trong 8 tháng đạt trên 269 nghìn m3, với trị giá 63,3 triệu USD, tăng 13,6% về lượng và tăng tới 27,1% về trị giá so với 8 tháng năm ngoái.
Gỗ teak: trong tháng 8, lượng gỗ teak nhập khẩu chỉ đạt có 4,9 nghìn m3 với trị giá 2,6 triệu USD, giảm 68,7% về lượng và 76% về trị giá so với tháng 8 năm ngoái. Tuy vậy, kim ngạch nhập khẩu 8 tháng chủng loại gỗ này vẫn đạt tới 85 nghìn m3, với trị giá 48 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 16% về trị giá so với 8 tháng năm ngoái.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ