Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
8 tháng đầu năm nhập khẩu gỗ cao su tăng 36%
06 | 10 | 2007
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2007 các doanh nghiệp đã nhập khẩu 59,25 triệu USD gỗ cao su, tăng 36% so với cùng kỳ 2006. Ước tính, tháng 9/2007 kim ngạch nhập khẩu gỗ cao su đạt khoảng 7,5 triệu USD, tương đương so với tháng trước. Từ nay đến cuối năm, kim ngạch nhập khẩu gỗ cao su sẽ tiếp tục ở mức cao do nhu cầu gỗ nguyên liệu cho ngành sản xuất sản phẩm gỗ.

Giá nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu tháng 8/2007 trung bình ở mức 247,69 USD/m3, tương đương với mức giá nhập trung bình tháng trước. Nhìn chung, giá nhập khẩu gỗ cao su trung bình từ đầu năm 2007 đến nay vẫn ổn định ở mức 247 USD/m3, cao hơn so ovứi mức giá trung bình cùng kỳ 2006 khoảng 11,7%.

Ở điều kiện giao hàng CIF, giá nhập khẩu gỗ cao su từ Thái Lan trung bình ở ứmc 302 USD/m3; giá nhập trung bình từ thị trường Malaysia ở mức 317 USD/m3; giá nhập trung bình từ thị trường Đài Loan ở mức 311 USD/m3; giá nhập trung bình từ thị trường Trung Quốc ở mức 303 USD/m3.

8 tháng đầu năm 2007, Cămpuchia tiếp tục là thị trường cung cấp gỗ cao su nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam với khoảng 184 nghìn m3 gỗ, kim ngạch đạt 42 triệu USD, tăng 10% về lượng và tăng 20% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu từ thị trường Cămpuchia trung bình từ đầu năm 2007 đến nay trung bình ở mức 230 USD/m3-DAF, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006 khoảng 10%. Nhìn chung, giá nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu từ thị trường Cămpuchia từ đầu năm 2007 đến nay vẫn ổn định trong khoảng 220-240 USD/m3 – DAF. Đây là thị trường cung cấp gỗ cao su lớn với giá khá ổn định. Hiện nay đã có những Công ty cao su thuê đất của Lào và Cămpuchia để trồng cây cao su lấy mủ cũng như gỗ nguyên liệu. Trong thời gian tới, đây sẽ là nguồn nguyên liệu khá ổn định cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gỗ từ gỗ cao su.

Malaysia là thị trường cung cấp gỗ cao su lớn thứ 2 với trên 24 nghìn m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 7,5 triệu USD, tăng 84% về lượng và 99% về trị giá so với cùng kỳ 2006.

Thái Lan là nhà cung cấp gỗ lớn thứ 3 với 14,6 nghìn m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,44 triệu USD, tăng 44,6% về lượng và tăng 54,76% về trị giá so với cùng kỳ 2006.

Ngoài ra, 8 tháng đầu năm 2007, các doanh nghiệp còn nhập khẩu gỗ cao su từ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Myanma, Cốtđivoa và Ấn Độ.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường