Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 10 tăng 16,7%
07 | 12 | 2007
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 217 triệu USD, tăng 16,7% so với tháng 9. Như vậy, sau khi giảm nhẹ trong tháng 9 (giảm 5,8%), thì sang tháng 10, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã tăng đáng kể trở lại. Tính chung trong tháng 10 năm 2007, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 1,9 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2006.
Các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu của Việt Nam trong tháng 10 là: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Đức, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Pháp, Canada….
Trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu của Việt Nam trong tháng 10, thì kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ đạt cao nhất với 90,8 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng 9, đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2007 đạt 772 triệu USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ 2006. Các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Mỹ trong tháng là: đồ nội thất dùng trong phòng ngủ, đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn; ghế và các bộ phận của ghế; đồ nội thất dùng trong văn phòng; gỗ nguyên liệu đã xẻ thanh, gỗ mỹ nghệ, đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp, khung tranh khung ảnh, khung gương, cửa….
Kế đến là thị trường Nhật Bản, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 27,8 triệu USD, tăng 10,8% so với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9. Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản trong 10 tháng năm 2007 đạt 257,8 triệu USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2006. Các mặt hàng gỗ và sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Nhật Bản trong tháng 10 là: dăm gỗ, đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn, đồ nội thất dùng trong phòng ngủ, đồ nội thất văn phòng, đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp; ghế và các bộ phận của ghế, ván sàn, gỗ nguyên liệu….
Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc trong tháng 10 đạt 15,3 triệu USD, giảm 8,9% so với tháng 9. Như vậy, tính chung 10 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc đạt 140,7 triệu USD, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2006. Các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Trung Quốc trong tháng 10 là: dăm gỗ đạt 7,6 triệu USD, gỗ nguyên liệu đạt 4,6 triệu USD, đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt 1,2 triệu USD, đồ nội thất dùng trong phòng khách đạt 1 triệu USD, ghế và các bộ phận của ghế đạt 423 nghìn USD, ván sàn đạt 168 nghìn USD, gỗ mỹ nghệ đạt 135 nghìn USD…
Về chủng loại sản phẩm: Trong cơ cấu các chủng loại hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu trong tháng 10, thì kim ngạch xuất khẩu gỗ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt cao nhất với 65,2 triệu USD, tăng 17,9% so với tháng 9. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng ngủ xuất khẩu chủ yếu trong tháng là: giường và các bộ phận của giường; tủ các loại; bàn trang điểm; tủ đầu giường; bàn ghế; tủ quần áo ; kệ…..Các thị trường nhập khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ chủ yếu của Việt Nam trong tháng 10 là: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Ai Len….
Tiếp đến là đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 đạt 56,9 triệu USD, tăng 30,2% so với tháng 9. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn xuất khẩu chủ yếu trong tháng là: bàn ghế, tủ, bàn ăn, kệ Tivi, kệ sách, tủ buffel, tủ chén….Các thị trường nhập khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn chủ yếu của Việt Nam trong tháng 10 là: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Đức, Ôxtrâylaia, Canada, Pháp, Hà Lan,Tây BanNha, Trung Quốc, Bỉ….
Kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế trong thágn 10 đạt 37,2 triệu USD, tăng 30,5% so với tháng 8. Các thị trường nhập khẩu ghế và các bộ phận của ghế chủ yếu của Việt Nam trong tháng 10 là: Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ôxtrâylia, Bỉ, Nhật Bản, Đan Mạch, Canada, Hàn Quốc, Hà Lan….


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường