Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ước tính kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc năm 2007
14 | 01 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Hàn quốc đạt 7,5 triệu USD, tăng 3% so với tháng 10. Mặc dù mức tăng này là nhỏ, tuy nhiên trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng của toàn ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam giảm sút trong tháng, thì sự tăng trưởng của thị trường Hàn Quốc là tín hiệu tốt cho ngành gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam.

Đáng chú ý là trong 20 ngày đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này đạt 5,5 triệu USD, như vậy ước tính trong tháng 12 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đạt 8,2 triệu USD, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Hàn Quốc trong năm 2007 đạt 80,5 triệu USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc trong tháng 11, thì kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn đạt cao nhất với 1,8 triệu USD, nhưng vẫn giảm tới 33,3% so với tháng 10. Như vậy, sau khi tăng mạnh trong tháng 10 (tăng 68%), thì sang tháng 11, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc đã giảm sút. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Hàn Quốc trong tháng 11 là: bàn ghế, tủ, kệ sách, bàn trà, kệ TV….

Kế đến là mặt hàng ván ép, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 đạt 1,3 triệu USD.Các mặt hàng chủ yếu như: Ván ép công nghiệp làm từ gỗ bồ đề rừng trồng; ván ghép làm từ gỗ lim sam; và ván ép công nghiệp được làm từ gỗ tạp….Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường