Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gỗ Teak,được đánh giá có nhiều vọng tại Braxin
02 | 01 | 2008
Theo Ambiente Braxin, gỗ teak là loài đang được đánh giá có nhiều triển vọng phù hợp với điều kiện tại miền Bắc Braxin. Thời gian trước, khi mà Braxin tái trồng rừng trên một số khu vực rừng Amazon, những loài gỗ teak ngoại đã được đưa vào trồng xen kẽ cùng những loại gỗ truyền thống của Braxin như mahogany và cedar. Tuy nhiên, tỉ lệ các loài cây địa phương không sống được do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và sâu hại cũng như không có khả năng thích nghi với điều kiên tại khu vực là khá lớn.
Cả vùng cao nguyên và đồng bằng tại Rio thuộc Acer đều là khu vực lí tưởng dành cho sự sinh trưởng và phát triển của loại gỗ teak. Tại một số khuvực khác, gỗ teak vẫn phát triển tốt, tuy nhiên, chất lượng gỗ thu được lại không cao. Nhờ có sự thành công này của Acre, gỗ teak đang ngày càng thu hút được nhiều đầu tư của các công ty như nhà sản xuất Braxin hơn. Gỗ teak hiện được coi như một công cụ của “phúc lợi xã hội xanh” và là cơ hội cho các chủ đất tại nước này phát triển kinh tế trên phần đất của họ.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường