Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bình Dương: Năm 2007 kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ đạt trên 1 tỷ USD
03 | 01 | 2008
Năm 2007 hoạt động sản xuất của ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đã đạt được kết quả cao nhất từ trước đến nay. Tính đến cuối tháng 12/2007, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Bình Dương đạt được 1,7 tỷ USD.

- Với kết quả này, Bình Dương đã trở thành địa phương có ngành xuất khẩu vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Kim ngạch xuấ khẩu của ngành chế biến gỗ tăng hơn 45% so với giá trị xuất khẩu năm 2006, chiếm hơn 23% sovới tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh trên 5 tỷ USD. Hiện nay, Bình Dương đang có 371 doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gỗ, trong đó 176 doanh nghiệp trong nước và 195 doanh nghiệp có vốn FDI.

Sản phẩm đồ gỗ chế biến của Bình Dương đang xuất khẩu trực tiếp sang thị trường của tất cả các khu vực trên thế giới, trong đó thị trường châu Á chiếm hơn 50% sản lượng, tiếp đó là BẮc Mỹ, châu Âu. Với đà tăng trưởng này, Sở Thương mại Bình Dương dự báo năm 2008, ngành gỗ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn nữa.


Nguồn: http://www.baothuongmai.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường