Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10, 10 tháng năm 2008
26 | 11 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 252,3 triệu USD, tăng 12,3% so với tháng trước.Tính chung, trong 10 tháng năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 2,29 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2007...

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 252,3 triệu USD, tăng 12,3% so với tháng trước. Theo chu kỳ hàng năm, thì xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam thường bắt đầu tăng từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 4 năm sau do đây là mùa xuất khẩu đồ nội thất ngoài trời sang thị trường EU. Năm nay xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cũng tăng theo quy luật, tuy nhiên, so với tốc độ tăng trưởng 15,3% trong tháng 10/2006 và 16,7% trong tháng 10/2007, thì có thể thấy rằng, vào chu kỳ của năm nay tốco độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đã chậm lại.Nguyên nhân chính là do tình hình kinh tế thế giới đang lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao nên người tiêu dùng phải thắt chặt chỉ tiêu, nên sức mua mặt hàng này đã giảm sút. Tính chung, trong 10 tháng năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 2,29 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2007.

Đứng đầu trong các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tháng là đồ nội thất dùng trong phòng ngủ, với kim ngạch xuất khẩu đạt 70,4 triệu USD, tăng 4,5% sovới tháng trước và tăng 8% so với tháng 10/2008. Tính chung 10 tháng năm 2008 tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam đạt 628,3 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2007. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam xuất khẩu chính trong tháng là: Giường và các bộ phận của giường đạt 23,7 triệu USD; tủ đạt 16,6 triệu USD; bàn ghế đạt 8,8 triệu USD; bàn trang điểm đạt 5,9 triệu USD; tủ đầu giường đạt 4,1 triệu USD; nôi em bé đạt 1,3 triệu USD....

Tiếp đến là đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 53 triệu USD, tăng 15,2% so với tháng trước và chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước trong tháng. Các mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn xuất khẩu chính trong tháng là: bàn ghế đạt 19,6 triệu USD, tăng 21,7%; tủ đạt 15,5 triệu USD, giảm 1,3%; kệ TV đạt 2,6 triệu USD, tăng 44,4%.....Các thị trường xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn chủ yếu của Việt Nam trong tháng là: Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Đức, Anh, HàLan, Pháp, Canada, Hàn quốc....

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế khung gỗ trong tháng đạt 49,1 triệu USD, tăng 36,8% so với tháng trước và tăng 32% so với tháng 10/2007. Tính chung trong 10 tháng năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế khung gỗ của Việt Nam đạt 498,7 triệu USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, hiện nay xuất khẩu ghế khung gỗ chủ yếu của Việt Nam trong tháng là: Đức, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Ôxtrâylia, Hàn Quốc, Canada, Anh, Ba Lan, Italia, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ....

Trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ chủ yếu của Việt Nam trong tháng 10/2008, thì đứng đầu vẫn là thị trường Mỹ, với kim ngạch đạt 95,4 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 5,1% so với tháng 10/2007. Như vậy, sau khi liên tục giảm sút trong tháng 8 và tháng 9, thì sang tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã tăng trở lại, tuy nhiên mức tăng này là rất thấp. Tính chung 10 tháng năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 875,8 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2007. Các mặt hàng xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng là: Đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt 47,1 triệu USD, tăng 10,6%; đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn đạt 20,7 triệu USD, tăng 2%....

Kế đến là thị trường Nhật Bản, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 42,4 triệu USD, tăng 45,7% so với tháng trước và tăng 52,4% so với tháng 10/2007. Như vậy tính chung 10 tháng năm 2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 297,5 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tăng mạnh một phần là do xuất khẩu dăm gỗ tăng mạnh đạt 17,2 triệu USD, tăng 95,5 % so với tháng trước loại dăm gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong tháng 10 là dăm gỗ keo, dăm gỗ bạch đàn và dăm gỗ tràm...

 
 Nguồn: Thông tin thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường