Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sản phẩm gỗ vào Italia năm 2007 - sự bứt phá mạnh mẽ
30 | 01 | 2008
Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Italia trong tháng 11 đạt 3,5 triệu USD, tăng 106,6% so tháng 10/2006.

Đáng chú ý là trong những ngày đầu tháng 12/2007, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ vào Italia tiếp tục tăng mạnh, ước tính trong tháng 12, kimngạch XK sản phẩm gỗ vào italia đạt 5 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt nam vào Italia năm 2007 đạt 31,5 triệu USD, tăng 43,8% so năm 2006. Như vậy, so với tốc độ tăng 6,2% của cả năm 2006 thì tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt nam vào Italia trong năm 2007 có sự bứt phá mạnh mẽ.
Trong cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ của Việt nam xuất vào Italia trong tháng 11/2007, thì kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế đạt cao nhất với 1,7 triệu USD, tăng 369,2% so tháng 10 và chiếm 44,5% tổng kim ngạch XK sản phẩm gỗ của Việt Nam vào Italia trong tháng 11. Đáng chú ý là hiện nay Việt nam chủ yếu là xuất khẩu các bộ phận của ghế vào Italia, mặt hàng ghế nguyên chiếc xuất vào thị trường này còn rất hạn chế, cụ thể trong tháng 11, kim ngạch XK các bộ phận của ghế vào Italia đạt 1,18 triệu USD, tăng 353,8% so tháng 10; kim ngạch xuất khẩu ghế nguyên chiếc đạt 388.000 USD, tăng 340,9% so tháng 10. Đơn giá trung bình một số mặt hàng ghế xuất khẩu vào Italia trong tháng 11 đã tăng nhẹ so tháng 10, cụ thể là: đơn giá trung bình ghế làm bằng gỗ tràm xuất khẩu trong tháng 11 đạt 14,2USD/c, FOB, tăng 0,68USD/c; đơn giá trung bình ghế xếp không tay vịn 17,1USD/c – FOB, tăng 1,2USD/c; đơn giá trung bình của ghế xếp có tay vịn đạt 19,4USD/c FOB, tăng 1,34USD/c...
Tiếp đến là mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 đạt 1,1 triệu USD, tăng 51,4% so tháng 10 và chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ cả nước vào thị trường này trong tháng 11. Các sản phẩm xuất khẩu chính vào Italia trong tháng 11 là: bàn ghế, tủ, tủ búp phê, kệ sách, tủ rượu, kệ tivi.. Trong tháng 11 đơn giá trung bình của một số mặt hàng sản phẩm gỗ dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt nam xuất khẩu vào Italia đã tăng nhẹ so tháng 10, cụ thể là: đơn giá trung bình của loại bàn làm bằng gỗ tràm đạt 47,3USD/c – FOB, tăng 1,2USD/c; bàn chữ nhật có giá 80USD/c, tăng 1,9USD/c; đơn giá trung bình của loại bàn Oval giá 102USD/c FOB, tăng 1,3USD/c; đơn giá trung bình kệ sách đạt 46USD/c FOB, tăng 1,7USD/c; đơn giá trung bình của kệ tivi đạt 52USD/c FOB, tăng 3,2USD/c...
Kim ngạch xuất khẩu gỗ mỹ nghệ của Việt Nam xuất vào Italia tháng 11 đạt 195.000USD, giảm 12,9% so tháng 10. Các sản phẩm gỗ mỹ nghệ của Việt Nam xuất sang Italia trong tháng 11 chủ yếu là sản phẩm bằng sơn mài cốt gỗ như: bát đĩa, bình, khay, chậu hoa....


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường