Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự tính năm 2008, nhập khẩu gỗ sồi sẽ tăng mạnh
25 | 01 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ sồi 11 tháng 2007 đạt trên 48 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ 2006. Năm 2007, ước tính kim ngạch nhập khẩu gỗ sồi đạt 52 triệu USD. Năm 2008, với sự tăng trưởng của ngành xuất khẩu sản phẩm gỗ và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ trong nước tăng, nhập khẩu gỗ sồi nguyên liệu sẽ tăng mạnh.

Mỹ - là thị trường cung cấp gỗ sồi lớn nhất cho Việt Nam với 54% kim ngạch nhập khẩu chủng loại gỗ này. 11 tháng năm 2007, kim ngạch nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Mỹ đạt 26,52 triệu USD, tăng 71% so với cùng kỳ 2006.

Thị trường cung cấp lớn thứ 2 cho Việt Nam 11 tháng năm 2007 là thị trường Đức với kim ngạch đạt 7,9 triệu USD, tăng 55,6% so với cùng kỳ 2006.

Kế đến là thị trường Bỉ, với kim ngạch đạt 3,3 triệu USD, tăng 159% so với cùng kỳ 2006. Pháp là thị trường cung cấp gỗ sồi lớn thứ 4 với kim ngạch đạt 2,9 triệu USD, tăng 75,9% sovới cùng kỳ 2006.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Đài Loan, Nga, Trung Quốc….

Về giá nhập khẩu gỗ sồi từ đầu năm 2007 đến nay đạt 337 USD/m3, thấp hơn khoảng 40 USD/m3 so với cùng kỳ năm 2006.

Giá gỗ sồi tròn trung bình ở mức 232 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006 khoảng 62 USD/m3. Giá nhập khẩu gỗ sồi tròn trung bình đầu năm 2007 giảm mạnh sovới cùng kỳ là do từ đầu năm đến giờ các doanh nghiệp tăng mạnh nhập khẩu gỗ sồi tròn nguyên liệu từ thị trường Bỉ. Lượng gỗ sồi tròn nhập khẩu từ Bỉ 11 tháng đầu năm 2007 là 15,8 nghìn m3 với kim ngạch đạt 2,9 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ sồi tròn đầu năm 2007 là 15,8 nghìn m3 với kim ngạch đạt 2,9 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ sồi tròn nguyên liệu từ thị trường Bỉ trung bình ở mức 186 USD/m3. Giá gỗ sồi trắng tròn trung bình nhập từ Mỹ ở ứmc 301 USD/m3; giá gỗ sồi trắng tròn nhập từ Đức ở mức 211 USD/m3, giá gỗ sồi trắng tròn nhập từ Pháp trung bình ở mức 220 USD/m3; giá nhập khẩu gỗ sồi trắng từ thị trường Bỉ trung bình ở mức 195 USD/m3. Giá gỗ sồi đỏ trung bình nhập từ Mỹ trung bình ở mức 351 USD/m3.

Giá trung bình gỗ sồi beech xẻ nhập từ Đức ở mức 413 USD/m3; giá gỗ sồi beech nhập từ Italia trung bình ở mức 367 USD/m3; giá nhập từ thị trường Pháp ở mức 411 USD/m3; giá nhập từ thị trường Rumani ở ứmc 396 USD/m3.Nguồn: vinanet.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường