Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 8, tổng sản lượng thủy sản tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2009
27 | 08 | 2010
Tổng sản lượng thuỷ sản tháng 8 ước đạt 454 nghìn tấn, tăng 4,3% so cùng kỳ năm trước; trong đó cá đạt 327 nghìn tấn tăng 3,6%, tôm 74 nghìn tấn, tãng 7% so với cùng kỳ năm 2009.

Nuôi trồng thủy sản tăng 4,7%

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tháng 8 đạt 266 nghìn tấn, tăng 4,7% so cùng kỳ năm trước; trong đó cá đạt 182 nghìn tấn, tăng 3,4%, tôm đạt 65 nghìn tấn, tăng 8,3%.

Nuôi trồng thuỷ sản tăng khá do đang vào thời kỳ thu hoạch chính vụ, ngoài ra, nuôi các loài cá và thủy sản khác với nhiều hình thức kết hợp vẫn tiếp tục phát triển đều trên cả nước, đặc biệt là trên các vùng nước như ruộng trũng kết hợp trồng lúa, nuôi biển, hồ đập thuỷ lợi.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thời gian gần đây giá thức ăn thủy sản tăng, người nuôi khó tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng, giá bán cá tra ra xấp xỉ giá thành sản phẩm, nên chưa khuyến khích được các hộ khôi phục nuôi trở lại. Trước tình hình này dự báo sản xuất cá tra sẽ không đủ đáp ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Nuôi tôm sú tương đối ổn định, mưa nhiều làm biến đổi các yếu tố môi trường (độ PH, độ mặn…) dẫn đến tôm chết trên một số diện tích thả nuôi. Hiện nay đang vào thu hoạch chính vụ, giá thu mua tôm sú nguyên liệu khá cao.


Khai thác thủy sản tăng 3,7%

Sản lượng thuỷ sản khai thác tháng 8 ước đạt 188 nghìn tấn, tăng 3,7 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó khai thác biển đạt 169 nghìn tấn, tăng 5,2%. Thời tiết biển thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước; số tàu thuyền khai thác thuỷ sản bám biển tăng làm sản lượng thuỷ sản khai thác tăng khá.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2010, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 3.347 nghìn tấn, tăng 4,6% so cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng cá đạt 2.557 nghìn tấn, tăng 4,4%, tôm 349 nghìn tấn, tăng 5,7%; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 1.760 nghìn tấn, tăng 4,9%, sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 1.587 nghìn tấn, tăng 4,2% (trong đó khai thác biển đạt 1.471 nghìn tấn).

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá sản xuất nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó khó khăn chủ yếu là dịch hại cây trồng, dịch bệnh ở gia súc gia cầm, cháy rừng và thiên tai...Theo cafef.vn
Báo cáo phân tích thị trường