Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trên một số thị trường
31 | 08 | 2009
Trong tháng 8, xuất khẩu thủy sản đang có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng mạnh trên một số thị trường như Mỹ và các nước châu Mỹ, với khối lượng xuất khẩu tăng hơn 20% và giá trị tăng 6 - 8% so cùng kỳ năm 2008.

Thị trường Trung Quốc (kể cả Hồng Công) có sự tăng trưởng khá (tăng 17,54% về khối lượng và 19,49% về giá trị). Trong tháng 8, mặt hàng tôm (cả tôm đông lạnh và chế biến) trở lại vị trí số một với khối lượng xuất khẩu 95,4 nghìn tấn, tăng 4,64% nhưng giá trị chỉ đạt 773,7 triệu, giảm 2,12%. Mặt hàng giữ vị trí thứ hai là cá tra, ba sa với khối lượng xuất khẩu 324,38 nghìn tấn, đạt giá trị 733,17 triệu USD. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 8 đạt 450 triệu USD, tăng 50 triệu USD so tháng 7. Tuy nhiên, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản tám tháng chỉ đạt 2,65 tỷ USD, giảm 8,11% so với cùng kỳ năm 2008. Nguyên nhân chính là do tình trạng thiếu tôm nguyên liệu chưa được cải thiện.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường