Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Thái Lan 2 tháng đầu năm 2008 giảm 11%
13 | 05 | 2008
Theo thống kê của Hải quan Thái Lan, 2 tháng đầu năm 2008 Thái Lan đã xuất khẩu 4,9 triệu sản phẩm nội thất các loại với kim ngạch đạt 3,9 tỷ Baht, giảm 3% về lượng và giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
Trong đó, xuất khẩu hầu hết các chủng loại đồ nội thất của Thái Lan giảm so với cùng kỳ 2007. Giảm mạnh nhất là lượng đồ nội thất nhà bếp xuất khẩu với 213 nghìn sản phẩm, kim ngạch đạt 228 triệu Baht, giảm 49% về lượng nhưng chỉ giảm 1% về trị giá so với cùng kỳ. Tiếp theo là đồ nội thất phòng ngủ, giảm 38% về lượng nhưng lại tăng 8% về trị giá với 132,8 sản phẩm với kim ngạch 220,78 triệu Baht. Xuất khẩu ghế khung gỗ mã 940360 tăng 13% so với cùng kỳ nhưng kim ngạch lại giảm 15% với 3,52 triệu sản phẩm, kim ngạch đạt 1,9 tỷBaht.

Về thị trường: Nhật Bản là thị trường xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất của Nhật Bản. Tuy nhiên, xuất khẩu đồ nội thất sang thị trường này vẫn trong xu hướng giảm mạnh. 2 tháng đầu năm 2008, Thái Lan đã xuất sang Nhật Bản 1,98 triệu sản phẩm nội thất bằng gỗ với kim ngạch đạt 1,28 tỷ Baht, giảm 14,7% về lượng và giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ 2007.

Ngược lại, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Thái Lan sang các thị trường khối EU lại tăng so với cùng kỳ 2007. Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Thái Lan sang thị trường Anh tăng 49,4% về lượng và tăng 20,8% về trị giá, đạt 264,6 nghìn chiếc với kim ngạch 529 triệu Baht. Lượng đồ nội thất xuất khẩu sang thị trường Italia tăng mạnh với kim ngạch tăng 34,6%, đạt 817 nghìn sản phẩm với kim ngạch 158 triệu Baht. Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Thái sang Tây Ban Nha cũng tăng 67,1% về lượng và tăng 108% về trị giá...

Thị trường

2 tháng năm 2008

Lượng (chiếc)

Trị giá (baht – CIF)

Nhật Bản

1.984.009

1.287.783.196

Mỹ

886.545

961.664.166

Anh

264.631

529.029.981

Italia

817.956

158.152.496

Tây Ban Nha

99.235

97.660.680

Ôxtrâylia

21.886

95.536.554

Đức

127.700

86.103.039

UAE

134.767

72.912.864

Canada

62.037

61.772.683

Hàn Quốc

22.487

49.602.108

Pháp

49.790

48.050.309

Bỉ

39.002

43.873.544

Ailen

9.411

38.127.256

Thuỵ Điển

45.243

35.418.485

Ấn Độ

23.205

30.442.121
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường