Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gỗ ván sàn cứng phát triển mạnh tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
21 | 05 | 2008
Công nghiệp gỗ ván sàn, đặc biệt là gỗ ván sàn cứng composite, đang phát triển rất mạnh tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc do thị trường bất động sản tại tỉnh này đang tăng nhanh.
Theo số liệu của Tỉnh, lượng tiêu thụ mặt hàng này trong năm 2007 tại tỉnh Quảng Đông đạt 62,20 triệu m2, tăng 20% so với năm trước đó. Tổng sản lượng gỗ ván sàn trong tỉnh năm 2007 đạt 151,94 triệu m2, tăng 16,6% so với năm 2006. Trong đó, gỗ ván sàn cứng đạt 24,55 triệu m2 (tăng 9,32%), gỗ ván sàn cứng composite đạt 53,41 triệu m2 (tăng 40,52%), gỗ ván sàn laminated đạt 72,01 triệu m2 (tăng 4,35%) và gỗ ván sàn tre đạt 1,92 triệu m2 (tăng 103%).

Hiện có khoảng 820 nghìn hécta được trồng cây bạch đàn lấy gỗ với trữ lượng đạt khoảng 20,63 triệu m2. Gỗ bạch đàn là nguyên liệu cho hầu hết các loại sản phẩm gỗ ván sàn cứng composite.

Những năm gần đây, ngành công nghiệp gỗ cửa của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Nhiều doanh nghiệp gỗ ván sàn và đồ gỗ nội thất đã chuyển sản sản xuất mặt hàng gỗ cửa. Tổng trị giá mặt hàng này thu được trong năm 2007 của Trung Quốc đạt 40 tỉ USD, tăng 25% so với 32 tỉ USD trong năm 2006. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 557 triệu USD trong năm 2007, tăng 13% so với 494 triệu USD trong năm trước đó.

Theo số liệu thống kê hải quan Trung Quốc, xuất khẩu gỗ plywood từ cảng Shandong trong quí I/2008 đạt 600.000 m3, đạt kim ngạch 210 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm gỗ plywood của Trung Quốc thông qua cảng Shandong là Mỹ. Quí I/2008, lượng xuất khẩu mặt hàng này tới thị trường Mỹ từ Shandong đạt 160.000 m3, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2007, tới EU đạt 156.000 m3, tăng 0,5% và tới các nước thành viên ASEAN đạt 72.000 m3, giảm 8%. Xuất khẩu gỗ plywood tới các khu vực này đạt tổng cộng 388.000 m3, chiếm tỉ trọng 65% tổng lượng xuất khẩu gỗ plywood thông qua cảng Shandong.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường