Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu rau quả sang thị trường EU trong tháng 11/06 tăng 13,4%
30 | 08 | 2007
Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường EU tháng 11/06 tăng 13,4% so với tháng 10/06 và tăng 4% so với tháng 11/05.
Xuất khẩu rau quả sang Hà Lan – thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam tại EU tháng vừa qua tăng trở lại.
Trong tháng 11/06, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường EU đạt 2,6 triệu USD, tăng 13,4% so với tháng 10/06 và tăng xấp xỉ 4% so với tháng 11/05. Tính chung 11 tháng năm 2006, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường EU của nước ta đạt 23,5 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2005.
11 tháng đầu năm 2006, Hà Lan vẫn là thị trường EU nhập khẩu nhiều rau quả nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 8,3 triệu USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2005, chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang EU của nước ta.
Sau khi giảm mạnh trong tháng 10 năm 2006, xuất khẩu rau quả sang thị trường Hà Lan trong tháng 11/2006 đã tăng trở lại, đạt 842 nghìn USD, tăng 45,3% so với tháng 10/2006 và tăng 1,4% so với tháng 11/2005.
Bên cạnh đó, xuất khẩu sang các thị trường EU khác như Italia, Đức, Pháp, Hy Lạp…lại đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể, xuất khẩu rau quả sang Italia trong tháng 11/06 đạt kim ngạch 653 nghìn USD, tăng 13,9% so với tháng 10/06 và tăng 64,1% so với tháng 11/05, đưa tổng kim ngạch xuất sang thị trường này 10 tháng năm 2006 đạt 4,1 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2005.
Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang thị trường Đức trong những tháng cuối năm đang có xu hướng tăng trở lại. Trong tháng 11/06, kim ngạch xuất sang thị trường này đạt 358 nghìn USD, tăng 12,5% so với tháng 10/06 và tăng 55,8% so với tháng 11/05. Mặc dù vậy, tính chung 11 tháng năm 2006, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này vẫn giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2005, đạt 2,5 triệu USD.
Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường Bỉ và Tây Ban Nha trong tháng 11 năm 2006 giảm. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Bỉ trong tháng này giảm mạnh, chỉ đạt 42,7 nghìn USD, giảm 73% so với tháng 10 năm 2006 và giảm 76,3% so với tháng 11 năm 2005. Tuy nhiên, tính chung kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường này trong 11 tháng năm 2006 đạt 1,5 triệu USD, vẫn tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2005.
Số lượng các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường EU trong tháng 11/2006 tương đối ổn định và không dao động nhiều so với tháng trước, gồm 59 doanh nghiệp, giảm 01 doanh nghiệp so với tháng 10/2006 và tăng 10 doanh nghiệp so với tháng 9/2006.
                Xuất khẩu rau quả sang thị trường EU tháng 11 năm 2006
Thị trường
Tháng11/06
So tháng 10/06
So tháng 11/05
11 tháng/06
So 11 tháng/05
 
(Nghìn USD)
(%)
(%)
(Nghìn USD)
(%)
Hà Lan
842
45,28
1,41
8.281
14,35
Italia
653
13,89
64,11
4.082
18,04
Đức
358
12,50
55,78
2.503
-26,81
Anh
199
5,34
-29,53
2.301
34,02
Thuỵ Điển
59
*
160,38
592
16,88
Bỉ
43
-72,84
-76,38
1.493
27,33
Hy Lạp
37
18,08
*
258
*
Séc
0
*
-100,00
208
-22,63
Tây Ban Nha
0
-100,00
*
273
-69,51
Pháp
329
6,20
-39,46
3.567
-36,61

(Vinanet)Báo cáo phân tích thị trường