Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng phân urê tăng 13,9%
04 | 03 | 2009
Do lượng tồn kho lớn nên sản xuất phân u-rê tháng 2 giảm so với tháng 1 (chỉ bằng 72,8%). Tuy nhiên, tính chung 2 tháng, sản lượng vẫn đạt khoảng 185,8 nghìn tấn, tăng 13,9% so với cùng kỳ.
Các loại phân bón khác đều giảm mạnh, như phân lân bằng 74,1%, phân NPK bằng 53,3% cùng kỳ. Các sản phẩm khác như thuốc trừ sâu bằng 8,1% so với cùng kỳ, do lượng tồn kho rất lớn (riêng Tổng Công ty Hóa chất tồn gần 2,75 nghìn tấn), chất tẩy rửa tăng 12,7%, quặng apatit tăng 3,8%. Giá phân bón thế giới có xu hướng tăng, nhất là giá u-rê tăng nhanh 265-270 USD/tấn lên 330-340 USD/tấn và giá SA tăng từ 120 USD lên 150 USD/tấn. Giá phân bón trong nước cũng tăng, nhưng chưa biến động lớn. Nhu cầu u-rê cho vụ Đông Xuân trong cả nước là nhân tố chủ yếu làm giá u-rê tăng. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá u-rê Phú Mỹ 6.300-6.400 đồng/kg. Phân bón Trung Quốc cũng khan hàng (do việc tăng thuế từ 75% lên 110%) nên tại các tỉnh phía Bắc, giá u-rê Trung Quốc 8.200-8.500 đồng/kg, DAP Trung Quốc 9.100-9.200 đồng/kg...

Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường